Ағартушы-Ойшылдардың Экономикалық Мәдениет Жайлы Ой- Пікірлерінің Педагогикалық Мәні

Author:

Year-Number: 2017-4
Number of pages: 1-9
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Бүгінгі нарықтық кезеңде білімді ізгілендіре отырып, қоғамды адамгершілік тұрғыдан жаңартудың әлеуметтік-экономикалық міндеттерін жүзеге асыруға жан-жақты дайын, бәсекеге қабілетті, жаңа тұрпатты жеке тұлға тәрбиелеу заман талабына айналып отыр. Аталған мәселені шешу жолдары «Бәсекеге қабілетті Қазақстан үшін, бәсекеге қабілетті экономика үшін, бәсекеге қабілетті халық үшін!», «Қазақстан – 2050 стратегиясы – қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты», «Нұрлы жол – болашаққа бастар жол», «Қазақстан жолы – 2050: Бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ», «Ұлт жоспары – 100 қадам», т.б. бағдарламалық құжаттарда жан-жақты көрсетілген.

Keywords

Abstract

Modernization of the knowledge of the modern, competitive and new type of personality to realize the socio-economic tasks of the humane modernization of the society through humanization of education in today's marketplace is a requirement of modernity. The ways of solving this problem are: "For competitive Kazakhstan, competitive economy, competitive people!", "Strategy" Kazakhstan - 2050 - a new political course of the established state "," Nurly Zhol - Path to Future "," Kazakhstan's Way - 2050: One Goal, One Interest, One Future "," National Plan - 100 Steps ", etc. detailed in the program documents.

Keywords