Каспий Теңізінің Экологиялық Проблемаларын Шешу Жолдары

Author:

Year-Number: 2016-2
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 11-17
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Бұл мақалада Каспий теңізінің экологиясы, органикалық дүниесі экологиялық проблемалары және оның шешудің жолдары қарастырылған. Капий теңізі-тұйық су қоймасы. Еуропа мен Азия аралығында орналасқан жер шарындағы ең үлкен тұйық көл. Үлкендігіне қарап оны теңіз деп атады. Неоген дәуірінің аяғында жер қыртысының көтерілуінен Қара теңізден бөлінген. Жалпы ауданы 376 мың км2. Оның беті теңіз деңгейінен 28 м төмен жатыр. Солтүстіктен оңтүстікке қарай 1200км созылып жатыр. Теңіздің жағалау сызығының ұзындығы 7000 км.

Keywords

Abstract

Hydrology, organic world and ecological problems of Caspian sea and way of their decision, is examined in the article. Capi Sea - closed water reservoir. The largest lake in the world, located in Europe and Asia. Looking at the older, it was called the sea. At the end of the Neogene era, the Black Sea was separated from the rise of the Earth's crust. Total area is 376 thousand km2. Its surface is below 28 meters below sea level. From the north to the south extends to 1200km. The coastline of the Tengiz is 7000 km long.

Keywords