Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Potensiyel Hasıla Ve Hasıla Açığının Ölçülmesinde Alternatif Yöntemler: Türkiye İçin Ampirik Bulgular
(Alternative Methods Of Potential Output And Output Gap: Empirical Evidence For Turkey )

Author : Hasan İSLATİNCE    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 12
Page : 566-579
67    45


Summary

Hasıla açığı bir ekonomide belirli bir dönemde fiilen elde edilen üretim seviyesi ile potansiyel üretim seviyesi arasındaki fark olarak tanımlanmaktadır. Bir ekonominin potansiyel çıktısının ve hasıla açığının seviyesini ölçmek, sürdürülebilir enflasyonist olmayan büyümeyi tanımlamada ve makroekonomik ilkeleri değerlendirmede şarttır. Potansiyel çıktı tahmininde kullanılan iki temel yöntem vardır: İstatistiksel trend giderme ve yapısal ilişkilerin tahmini. İlki, bir zaman serisini sürekli ve döngüsel bileşenlerine ayırmaya çalışırken; ikincisi, iktisadi teoriyi kullanarak, yapısal ve döngüsel etkilerin çıktı üzerindeki etkilerini ortadan kaldırmaya çalışmaktadır. Bu çalışmanın amacı literatürde yaygın olarak kullanılan Potansiyel hasıla ve hasıla açığı tahmin yöntemleri kullanılarak, hasıla açığı tahminlerine ampirik destek bulmaktır. Türkiye ekonomisi için, Doğrusal trend, Hodrick-Prescott filtrelemesi, Tek ve çok değişkenli Beveridge-Nelson, Yapısal VAR (SVAR) ve üretim fonksiyonu yöntemleriyle çıktı açığı tahmin edilmiştir. Tahmin sonuçları yapısal VAR modeli ve Hodrick-Prescott filtresi kullanılarak tahmin edilen hasıla açığı değerleri hem enflasyonist süreci açıklamadaki katkıları hem de ekonomik performansa yakın sonuçlar üretmeleri nedeni ile tercih edilen yöntemler konumunda olduğunu göstermektedir. Üretim fonksiyonu yöntemi ile tahmin edilen hasıla açığı değerleri de sözü edilen iki tekniğe yakın sonuçlar elde etmemizi sağlamıştır.Keywords
Hasıla Açığı, Potansiyel Hasıla, Tahmin Yöntemleri, Enflasyon.

Abstract

Output gap is defined as the difference between the actual level of production and the potential level of production in an economy in a given period. To measure the potential output of an economy and the level of output deficit is imperative to define sustainable non-inflationary growth and evaluate macroeconomic policies. There are two basic methods for estimating potential output: Removal of the statistical trend and estimation of structural relationships. The first one is while trying to separate a time series into continuous and cyclic components; the second one is while trying to remove the effects of the structural and cyclic influences on the output by using economic theory. The aim of the study is to find an empricial support for potential output and output gap by using most widely used estimation methods in the literature. The output deficit for Turkey has been estimated by means of Linear trend, Hodrick-Prescott filtering, Single and Multivariable Beveridge-Nelson , Structural VAR (SVAR) and production function methods. Estimation results indicate that output deficit values estimated by using structural VAR model and Hodrick-Prescott filter are preferred methods due to their contribution to explain the inflationary process and producing results that are close to the economic performance. Production function method and estimated output deficit values ensured that we get results that are close to the two techniques mentioned.Keywords
: Output Gap, Potential Output, Estimation Methods, Inflation.

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :Taras Schevchenko University, Luhansk/Ukraine
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM Turkey) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri