Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


CAMPUS LANDSCAPES AND CAMPUS MASTER PLANNING PROCESS: A CASE STUDY OF DÜZCE UNIVERSITY KONURALP CAMPUS
(CAMPUS LANDSCAPES AND CAMPUS MASTER PLANNING PROCESS: A CASE STUDY OF DÜZCE UNIVERSITY KONURALP CAMPUS )

CAMPUS LANDSCAPES AND CAMPUS MASTER PLANNING PROCESS: A CASE STUDY OF DÜZCE UNIVERSITY KONURALP CAMPUS

 
Author : Mehmet KARACA  & Elif KARACA  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 42
Page : 426-439
DOI Number: :
Cite : Mehmet KARACA & Elif KARACA, (2021). CAMPUS LANDSCAPES AND CAMPUS MASTER PLANNING PROCESS: A CASE STUDY OF DÜZCE UNIVERSITY KONURALP CAMPUS. SOCIAL MENTALITY AND RESEARCH THINKERS JOURNALS, 42, p. 426-439. Doi: 10.31576/smryj.843.
    


Summary

Üniversite kampüsleri, işlevsel yapıları gereği farklı fonksiyonları iç içe ya da yan yana kapsayan ve fiziksel açıdan büyüme eğiliminde olan eğitim alanlarıdırlar. Ayrıca entelektüel bir ortam sağlamak amacıyla farklı insanları ve onlara ait düşünceleri belli sınırlar içinde bir araya getiren ve sosyal alışverişe zemin sağlayan mekanlar olarak da tanımlanmaktadırlar. Kent peyzajının önemli bir parçasını oluşturan üniversite kampüsleri hem kampüs kullanıcıları hem de kentli için ayrıca bulunduğu kent için sosyal, kültürel, ekolojik ve ekonomik yönden önemli mekanlardır. Dolayısıyla bu mekanların planlanması ve tasarlanmasında alınacak kararlar doğrudan kampüs kullanıcılarını ve kampüsteki mekanları etkilemesinin yanı sıra kent ve kentli için de önemli olmaktadır. Bu çalışma kapsamında kaliteli kampüs peyzajlarının planlanması ve tasarlanması aşamasında göz önünde bulundurulması gereken bazı temel kriterler belirlenmiş ve bu kriterler doğrultusunda planlama ve tasarım hedefleri belirlenerek bunlara yönelik stratejiler geliştirilmiş son olarak bu stratejiler ışığında Düzce Üniversitesi Konuralp Yerleşkesine yönelik bir fikir projesi geliştirilmiştir. Böylece bu kriterlerin nasıl gerçekleştirilebileceğine yönelik ileride yapılacak projelere yol gösterici olabilecek örnek bir model ortaya konulmuştur.



Keywords
Üniversite kampüsleri, master plan, peyzaj tasarımı

Abstract

University campuses, due to their functional structures, are educational areas that cover different functions together or side-by-side and tend to grow physically. They are defined as places that bring different people and their thoughts together within a certain boundary to provide an intellectual environment and also provide a ground for social exchange. University campuses, which constitute an important part of the urban landscape, are important social, cultural, ecological, and economical places for both campus users and urban residents. Therefore, the decisions to be taken in the planning and design of these spaces directly affect the campus users and the spaces on the campus as well as are of important for the city and the city dwellers. Within the scope of this study, some basic criteria that should be taken into consideration during the planning and design of high-quality campus landscapes were put forward and in line with these criteria, planning and design goals were determined and strategies were developed. Finally, a master plan was realised for Düzce University Konuralp Campus in the light of these strategies. Thus, an exemplary model that can guide future projects regarding how these criteria can be realized was put forward.



Keywords
University campuses, master plan, landscape design

Advanced Search


Announcements

    SMARTJOURNAL NİSAN SAYISI YAYIN KABUL ETMEKTEDİR

    SMARTJOURNAL 

    Nisan sayısı için yayın kabulune başlamıştır



Address :İstanbul Kültür Üniversitesi, İİBF, İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri