Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


EQUİLİBRİUM FİLMİ ÖZELİNDE DİSTOPİK FİLMLERDE TOPLUM VE BİREY
(SOCIETY AND INDIVIDUAL IN DYSTOPIC FILMS WITHIN THE SCOPE OF EQUILIBRIUM MOVIE )

EQUİLİBRİUM FİLMİ ÖZELİNDE DİSTOPİK FİLMLERDE TOPLUM VE BİREY

 
Author : Mizgin ADAR    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 43
Page : 609-618
DOI Number: :
Cite : Mizgin ADAR , (2021). EQUİLİBRİUM FİLMİ ÖZELİNDE DİSTOPİK FİLMLERDE TOPLUM VE BİREY. SOCIAL MENTALITY AND RESEARCH THINKERS JOURNALS, 43, p. 609-618. Doi: 10.31576/smryj.834.
    


Summary

Distopik filmler, gelecekte veya bilinmeyen bir zamanda geçen, gerçeği yeniden biçimlendiren, kaygı verici, geleceğe dair düşündürücü bir özelliğe sahiptir. Bu çalışmada Equilibrium filmi kapsamında; distopik unsurlar, distopik yönetim biçimi ile birey ve toplumun durumu ele alınmıştır. Çalışmada akademik bir alt yapı için alan yazın taraması yapılmış, distopik filmlerdeki toplumsal düzeni oluşturan temel, ortak unsurlar ve toplum üzerindeki kontrol mekanizmaları açıklanmıştır. Sinemada distopyadan bahsedilerek, film incelemesine geçilmiştir. Filmde dayatmacı, katı yönetim biçimlerinin yol açtığı yaşam biçimleri sunulmaktadır. Örnek film aracılığıyla distopik toplumların katı, dayatmacı, insani değerlerden yoksun ve tekelci bir anlayışa sahip olduğu, toplumsal kontrolün sürekli gözetim, korku, zihinsel müdahale, şiddet ve tek tipleştirme yöntemleriyle sağlandığı bulgularına ulaşılmıştır. Bireyin değersizleştirildiği, kendisine ve çevresine karşı bir yabancılaşmaya itilerek insani değerlerini kaybettiği, bireylerin birer mekanik canlıya dönüştürüldüğü gibi sonuçlar elde edilmiştir.Keywords
Distopya, Film, Equilibrium

Abstract

Dystopian films have a worrying, thought-provoking feature of the future, reshaping the truth, set in the future or at an unknown time. In this study, within the scope of Equilibrium film; dystopian elements, dystopian management and the situation of the individual and society are discussed. In the first phase of the study, a literature review was scanned for an academic infrastructure, the basic, common elements that make up the social order in dystopian films and the mechanisms of control over society are explained. By mentioning dystopia in cinema, film review has been started. The film is presented with lifestyles caused by imposing, strict forms of management. It has been concluded that dystopian management systems have a strict, imposed, devoid of human values and a monopolistic understanding, and that social control in these systems is achieved through continuous surveillance, fear, mental intervention, violence and uniformization methods. Results have been obtained, such as the individual being devalued, being pushed into alienation against himself and his environment, losing their human values, and the individuals being turned into mechanical beings.Keywords
Dystopia, Film, Equilibrium

Advanced Search


Announcements

    SMARTJOURNAL AĞUSTOS SAYISI YAYIN KABUL ETMEKTEDİR

    SMARTJOURNAL 

    Nisan sayısı için yayın kabulune başlamıştırAddress :İstanbul Kültür Üniversitesi, İİBF, İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 & +90 539 673 66 66 (WhatsApp & Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri