Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


GİRİŞİMCİ-YENİLİKÇİ ÜNİVERSİTE MODELLERİ
(ENTREPRENEURIAL-INNOVATIVE UNIVERSITY MODELS )

GİRİŞİMCİ-YENİLİKÇİ ÜNİVERSİTE MODELLERİ

 
Author : Deniz KOYUNCUOĞLU    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 42
Page : 411-425
DOI Number: :
Cite : Deniz KOYUNCUOĞLU , (2021). GİRİŞİMCİ-YENİLİKÇİ ÜNİVERSİTE MODELLERİ. SOCIAL MENTALITY AND RESEARCH THINKERS JOURNALS, 42, p. 411-425. Doi: 10.31576/smryj.828.
    


Summary

Üniversitenin tarihsel gelişimini ve öncüllerini anlamadan günümüzdeki üniversiteleri tam olarak anlamak ve üniversite faaliyetleri ile ilgili uygun politikalar geliştirmek ne yazık ki mümkün değildir. Ulusal ve uluslararası düzeyde ekonomik ve toplumsal gelişme büyük oranda girişimcilerin omuzlarında yükselmektedir. Günümüz koşullarında sahip olduğu iş fikrini bir girişime dönüştürmek ve o girişimi yaşatabilmek önemli yetkinlikleri gerektirmektedir. Bu gerekliliklerin kişilik özellikleri, aile, sosyo-ekonomik koşullar gibi kısımları üniversite dışındaki faktörlerce oluşturulurken önemli bir kısmı ise üniversite eğitimi safhasında kazanılabilir. Bu çalışmada, girişimci-yenilikçi üniversite kavramı kuramsal olarak ele alınarak tartışılmıştır. Üniversitelerin evrimsel olarak geçirdiği dönemler incelenmiş, girişimci-yenilikçi üniversite kavramı ve özellikleri ile güncel olarak literatür çerçevesinde girişimci-yenilikçi üniversite modelleri ele alınmıştır. Çalışmanın sonunda gelecek çalışmalar için üniversitelere ve araştırmacılara yönelik önerilerde bulunulmuştur.Keywords
Girişimci-Yenilikçi Üniversite, Üniversite Modelleri, Yükseköğretim

Abstract

It is unfortunately not possible to fully understand today's universities and develop appropriate policies regarding university activities without understanding the historical development and predecessors of the university. Economic and social development at the national and international level is largely on the shoulders of entrepreneurs. In today's conditions, transforming the business idea it has into an enterprise and keeping that enterprise alive requires important competencies. While parts of these requirements such as personality traits, family, socio-economic conditions are formed by factors outside of the university, a significant portion of them can be acquired at the university education stage. In this study, the concept of entrepreneurial-innovative university has been discussed theoretically. The evolutionary periods of universities were examined, the concept of entrepreneur-innovative university and its characteristics and the current entrepreneur-innovative university models were discussed within the framework of the literature. At the end of the study, suggestions were made to universities and researchers for future studies.Keywords
Entrepreneurial-Innovative University, University Models, Higher Education

Advanced Search


Announcements

    SMARTJOURNAL NİSAN SAYISI YAYIN KABUL ETMEKTEDİR

    SMARTJOURNAL 

    Nisan sayısı için yayın kabulune başlamıştırAddress :İstanbul Kültür Üniversitesi, İİBF, İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri