Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞIN İŞ TATMİNİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
(THE EMPRICAL RESEARCH TOWARDS IMPACT ON JOB SATISFACTION OF ORGANIZATIONAL COMMITMENT )

ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞIN İŞ TATMİNİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

 
Author : Umut DAĞISTAN    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 42
Page : 336-342
DOI Number: :
Cite : Umut DAĞISTAN , (2021). ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞIN İŞ TATMİNİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA. SOCIAL MENTALITY AND RESEARCH THINKERS JOURNALS, 42, p. 336-342. Doi: 10.31576/smryj.810.
    


Summary

Günümüzde örgütler son derece rekabetçi bir ortam içinde teknolojik değişimlere ayak uydurmaya çalışmaktadırlar. Bu rekabet sürecinde en önemli sermayeleri ise insan kaynaklarıdır. Bir işletmede rekabet üstünlüğü için en önemli kaynağın iş gücü olduğu görüşü az ya da çok her dönem için geçerlidir. Ancak küreselleşme koşullarında artan rekabetle birlikte fark yaratan esas kaynakların başında iş gücünün geldiği günümüzde artan herkes tarafından kabul edilen bir olgudur. Örgütler tarafından insan kaynağı ne kadar verimli ve etkili kullanılırsa, hedeflere ulaşma noktasında başarılı olma olasılığı o oranda artacaktır. Günümüzde artık örgütsel bağlılığın örgütler için son derece önemli olduğu bilinmektedir, çünkü örgüte bağlı ve tatmini yüksek çalışanların üretkenliği fazla olacaktır. Bunun yanında İş tatmini de insan kaynakları yönetimi ve örgütsel davranış alanında en çok araştırılan olgulardan biridir. Bu nedenle, iş tatmini ve örgütsel bağlılık, yönetim literatüründe yaygın olarak incelenen alanlardan biridir.Keywords
Örgütsel Bağlılık, Duygusal Bağlılık, Devam Bağlılığı, Normatif Bağlılık, İş Tatmini

Abstract

Today, organizations are trying to keep up with technological changes in a highly competitive environment. Their most important capital in this competitive process is human resources. The view that the most important resource for competitive advantage in an enterprise is labor force is more or less valid for all periods. However, it is a phenomenon that is increasingly accepted by everybody in today's world, where the labor force is one of the main resources that make a difference with the increasing competition in globalization conditions. The more efficient and effective the human resources are used by the organizations, the more likely they are to be successful in reaching their goals. Today, it is known that organizational commitment is extremely important for organizations, because the productivity of employees who are committed to the organization and with high satisfaction will be high. In addition, job satisfaction is one of the most researched phenomena in the field of human resource management and organizational behavior. For this reason, job satisfaction and organizational commitment is one of the areas widely studied in management literature.Keywords
Organizational Commitment, Emotional Commitment, Continuance Commitment, Normative Commitment, Job Satisfaction

Advanced Search


Announcements

    SMARTJOURNAL NİSAN SAYISI YAYIN KABUL ETMEKTEDİR

    SMARTJOURNAL 

    Nisan sayısı için yayın kabulune başlamıştırAddress :İstanbul Kültür Üniversitesi, İİBF, İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri