Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ARTUKLU’DAN SELÇUKLUYA DİYARBAKIR’DA İKTİSADİ VE SİYASİ HAYAT
(ECONOMIC AND POLITICAL LIFE IN DIYARBAKIR FROM ARTUKLU TO SELJUK )

Author : Yaşar BEDİRHAN   & Onur AYDIN  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 41
Page : 299-310
    


Summary

Eski çağlardan beri birçok uygarlıklara ev sahipliği yapan Diyarbakır şehri, ticari özelliğini asırlarca devam ettirmiştir. Türklerin Anadolu topraklarını fethetmesi ve El-Cezire bölgesinde Mardin merkez olmak üzere kurulan Artuklular, bölgede ticareti geliştirmek için yaptığı imar çalışmaları ve beraberinde faaliyete geçirdiği tarım ve sanayi üretiminin arttırılmasıyla bölgenin ticari ve iktisadi olarak gelişmesini sağlamıştır. Daha sonra Anadolu Selçuklu devletinin bölgede Diyarbakır ve çevresine hakim olmasıyla birlikte yaptığı bayındır çalışmaları ile şehri ticaret ve üretim merkezi haline getirmiştir. Üretimi ve ticareti teşvik eden Türkiye Selçukluları şehirde üretimi yapılan çok sayıda tarım, sanayi ve maden ürünlerinin ihracatını komşu ülkelere gerçekleştirerek şehrin ekonomik olarak kalkınmasını sağlamıştır.Keywords
Anadolu Selçukluları, Diyarbakır, Ticaret, Ekonomi

Abstract

The city of Diyarbakir, which has been home to many civilizations since ancient times, has continued its commercial feature for centuries. Artuklular, which was established as the mardin center in al-Jazeera region and conquered anatolian lands by Turks, has made the region develop commercially and economicly with its zoning works to improve trade in the region and the increase of agricultural and industrial production it has put into operation with it. Later, the Anatolian Seljuk state dominated Diyarbakir and its surroundings in the region and made the city a center of trade and production with its bayindir works. The Seljuks of Turkey, who encouraged production and trade, exported a large number of agricultural, industrial and mineral products produced in the city to neighboring countries and provided the economic development of the city.Keywords
Anatolian Seljuks, Diyarbakir, Trade, Economy

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul Kültür Üniversitesi, İİBF, İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri