Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


المرأة في شعر نزار قباني ومحمود درويش
(The Woman As Depicted In The Poetry Of Nizar Qabbani And Mahmoud Darwish )

Author : Mustafa KESKİN   & Fecir BEGDEŞ  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 41
Page : 256-272
    


Summary

Eski çağlardan beri şairler şiirlerinde kadına yüksek statü ve büyük önem vermişlerdir. Kendilerini ve onların yaşamdaki etkili rolleri hakkında birçok söz söylemişlerdir. Bu çerçevede şairler, kadınların duygularını, hislerini ve güzelliklerini şiirlerine taşıyarak resmetmişlerdir. Bu yüzden Arap edebiyatı kadınları, onların tasvirlerini ve işlevlerini dile getiren güzel şaheserlerin resimleriyle geliştirmişlerdir. Bu araştırma, çağdaş şairler Nizar Kabbani ve Mahmud Derviş'in şiirsel söylemlerinde kadının konumu meselesine işlemekte ve her birinin kadınlara bakışında ve onlarla ilgili olarak neyi temsil ettiklerinde farklılık noktalarını araştırmaktadır. Bu her iki şairin şiirlerinde kadını anne olması, bacı olması, eş olması, sevgili olması vasıflarıyla, yanı sıra hayat boyunca eşine yardım etmesi, evinin ve çocuklarının yükünü taşıması özelliği ile ve bir yaşam nesnesi olması itibarıyla nasıl sundukları ya da onun temsiliyetini nasıl ele aldıklarını ve izledikleri yöntemi incelemektedir. Yanı sıra her iki şairin şiirlerinde kadının sembol oluşu üzerinden memleket ve vatan meselelerini nasıl konu edindiklerini tespit etmeye çalışmaktadır. Bu incelemeyi her iki şairin şiirlerinden örnekler vererek ortaya koymaya çalışmaktadır.Keywords
Nizar Kabbani, Mahmut Derviş, Kadın, Çağdaş Şiir.

Abstract

Since ancient times, poets have given woman a high status and great importance in their poetry, have talked about her effective roles in life, and depicted her feelings and beauty. Arab literature flourishes with beautiful artistic pictures that describe women, their characteristics, and their status. This paper deals with the issue of the representation of women in the poetic discourse of the contemporary poets: NizarQabbani and Mahmoud Darwish. It also studies the differences in their perception of women and what they represent for them in their methods of presenting women as a mother, a lover (beloved), as a subject of life, or as a symbol the poets use to represent issues of land and the homeland.Keywords
Nizar Qabbani, Mahmoud Darwish, women, contemporary poetry.

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul Kültür Üniversitesi, İİBF, İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri