Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


BAĞIMLI KİŞİLİK ÖZELLİĞİNE SAHİP ANNELERİN ÇOCUKLARIYLA OLAN İLİŞKİSİNİN BAĞLANMA BOYUTUNDA İNCELENMESİNE DAİR LİTERATÜR TARAMASI
(EXAMINATION OF THE RELATIONSHIP OF MOTHERS WITH DEPENDENT PERSONALITY CHARACTERISTICS WITH THEIR CHILDREN IN THE DIMENSION OF ATTACHMENT )

BAĞIMLI KİŞİLİK ÖZELLİĞİNE SAHİP ANNELERİN ÇOCUKLARIYLA OLAN İLİŞKİSİNİN BAĞLANMA BOYUTUNDA İNCELENMESİNE DAİR LİTERATÜR TARAMASI

 
Author : İlknur AVUNDUK  ; Simge BAYOĞLU & Şevin YELSELİ  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 41
Page : 213-220
DOI Number: :
Cite : İlknur AVUNDUK ; Simge BAYOĞLU & Şevin YELSELİ, (2021). BAĞIMLI KİŞİLİK ÖZELLİĞİNE SAHİP ANNELERİN ÇOCUKLARIYLA OLAN İLİŞKİSİNİN BAĞLANMA BOYUTUNDA İNCELENMESİNE DAİR LİTERATÜR TARAMASI . SOCIAL MENTALITY AND RESEARCH THINKERS JOURNALS, 41, p. 213-220. Doi: 10.31576/smryj.788.
    


Summary

Anne kavramı, sadece biyolojik anlamda dokuz ay bebeği karnında taşıyan kadın için kullanılan bir kelime değildir. Anne, içinde sınırsız sabır ve sevgiyi barındıran; dünyaya geldiği andan itibaren çocuğun öz bakım ihtiyaçlarını yerine getiren, ona koşulsuz sevgi, güven ve huzuru sağlaması gereken kişidir. Bebekler güven duygusuyla doğarlar. Birey olmayı öğrenmeye yönelik içgüdü ile donatılmış şekilde, büyümek üzere bir sistemin içine dâhil olurlar. Dış etkenler, aile ortamı ve çocuğa yaklaşım biçimleri zamanla güven ve sevgi bağlarını şekillendirir. Doğumdan önce oluşmuş bu bağ, annenin tutumuyla zamanla yerini ya daha güçlü ve sağlam bir ilişkiye ya da gitgide artık birey olmaya başlamış çocukla araya mesafeler girecek kadar uzaklaşmış ve zayıflamış bağlara bırakır. Sağlıklı çocuklar yetiştirmenin birinci kuralı; ev huzurunu sağlamış, sabır sınırlarını arttırmış, koşulsuz sevgiyi öğrenmiş annelerdir. Anne, birey için, yaşı kaç olursa olsun, içinde sonsuz sevginin ve güvenin olduğu bir varlıktır. Bebeklik ve çocukluk döneminde anne sevgisi ile beslenmeyen birey tüm yaşamı boyunca başta bağımlılıklar olmak üzere güven sorunlarıyla baş etmek zorunda kalır. Bu çalışma, bağımlı kişilik özelliğine sahip annelerin çocuklarıyla olan ilişkisini bağlanma boyutunda incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışmanın içeriği, alan yazında yapılmış araştırmalardan oluşan literatür taramasına dayanmaktadır.Keywords
Bağlanma, Anne, Çocuk, Bağımlı Kişilik Bozukluğu

Abstract

The concept of mother is not just a biological word for the woman who carries the baby nine months in her womb. Mother is a person who has unlimited patience and love in her, who fulfils the child's needs of self-care from the moment she comes into the world, who must find unconditional love, trust and peace. Babies are born with a sense of trust. Equipped with the instinct to learn to be an individual, they are involved in a system to enlarge. External influences, the family environment and the way they approach the child shape the bonds of trust and love over time. This bond formed before birth is replaced with the mother's attitude over time, either by a stronger and stronger relationship or by bonds that have become more and more individual and have become distant and weakened enough to engage in messages with the child. The first rule of raising healthy children is mothers who have strong home peace, have increased the limits of patience and have learned unconditional love. The mother is an entity for the individual-no matter how old-in which there is endless love and trust. The individual who is not fed with the mother's lover during infancy and childhood is forced to deal with trust issues, especially forgiveness, throughout his entire life. This study aims to examine the relationship of mothers with dependent personality traits with their children in terms of attachment. The content of the study is based on a literature review consisting of researches in the field.Keywords
Attachment, Mother, Child, Dependent Personality Disorder

Advanced Search


Announcements

    SMARTJOURNAL AĞUSTOS SAYISI YAYIN KABUL ETMEKTEDİR

    SMARTJOURNAL 

    Nisan sayısı için yayın kabulune başlamıştırAddress :İstanbul Kültür Üniversitesi, İİBF, İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 & +90 539 673 66 66 (WhatsApp & Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri