Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


فضاء الزمان في روايات تحسين كرمياني
(Time Phase in Tahseen Garmiani's Novels )

فضاء الزمان في روايات تحسين كرمياني

 
Author : Azad Abdullah MUHAMMED   & Mustafa AGAH  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 40
Page : 66-86
DOI Number: :
Cite : Azad Abdullah MUHAMMED & Mustafa AGAH, (2021). فضاء الزمان في روايات تحسين كرمياني. SOCIAL MENTALITY AND RESEARCH THINKERS JOURNALS, 40, p. 66-86. Doi: 10.31576/smryj.750.
    


Summary

Roman, yoruma dayalı edebi bir tür ve birbiriyle etkileşime giren sosyal, politik, dini ve kültürel alanlardan oluşan bir alan ve içinde olayları barındıran dönemin uygulaması olarak kabul edilir. Roman olgusu birçok kavramı ve delaleti barındırmaktadır. Bir tür olarak roman kendisinde karakterlerin hareketlerini ve eylemlerini gösteren birçok kavram ve delaleti içerir. Ayrıca roman, fiziksel, tarihsel ve realite boyutuyla onun oluşumu mümkün kılan yönlere değinir. Bununla sosyal sınıfların, ideolojik grupların mücadelelerini ve ayrışma düzeylerini ifade edilmesi amaçlanır. Romanın bileşenleri, bir mekân üreticisi veya tüketicisi olarak aktörlerin duyusal deneyimlerinden beslenir. İşte bu, toplumdaki bireylerin yaşamlarını somutlaştıran ilişki çerçevesinde kavramlarımızı belirleyen maddi ortamdır. Aynı zamanda bu ilişkiler, onların yaşamlarından, geleneklerinden, öğretilerinden ve göreneklerinden tasvir edilen topluma dair anlatıda kendisinden beslendiği örnekleri alır. Yani roman kurgusu farklı boyutları içerir. Fakat biz bu çalışmamızda zaman kurgusu ve onu oluşturan şeylerle yetindik. Çalışmamız bir giriş, iki ana başlık ve sonuçtan oluşur. Girişte bir anlatı türü olarak romanı ele aldık. Birinci başlıkta zaman kurgusunu; ikinci başlıkta ise olayların gelişim şeklini ele aldık.Keywords
Roman, Kurgu, Anlatı, Zaman

Abstract

The novel is considered to be a first genre and a phase of social, political, religious and cultural domains interacting with each other which maintains the character within the period. The incubator of events, including the concept of the narrative phase, is based on multiple concepts and connotations when the actions, actions, and aspects of the characters are revealed. It is possible that they have the basis of their physical, historical, and real existence. Expressing the conflict of social classes and the scope of their ideology as well as the differences and deriving their elements from sensory experiences with the actor as a producer and a consumer of space. It stems from the characters about the characterizations of the society, so the phase has different dimensions, but our study is limited to the time domain and what it proposes. In the introduction, we discussed the fictional narrative space and time space.Keywords
Narrative, Area, Time

Advanced Search


Announcements

    SMARTJOURNAL AĞUSTOS SAYISI YAYIN KABUL ETMEKTEDİR

    SMARTJOURNAL 

    Nisan sayısı için yayın kabulune başlamıştırAddress :İstanbul Kültür Üniversitesi, İİBF, İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 & +90 539 673 66 66 (WhatsApp & Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri