Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Beşeri Sermayenin Aşınmasında PSikolojik Taciz Faktörü
(The Factor of Mobbing in Depreciation of Human Capital )

Author : Abdullah Burhan BAHÇE  & Öner GÜMÜŞ  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 11
Page : 341-348
87    44


Summary

Bireyler çalıştıkları iş yerlerinde çeşitli sorunlarla karşılaşabilmektedir. Bu sorunlardan en güncel ve en yaygın olanı psikolojik tacizdir. Psikolojik taciz bireyi öncelikle ruhsal ve fiziksel olarak etkiler. Sonrasında ise yargı süreçleri başlar. Bu esnada sağlık ve yargı alanlarında ciddi harcamalar yapılır. Ancak bu noktada en önemli husus, beşeri sermayenin aşınmasıdır. Zira beşeri sermayenin taşınmasıyla toplumlar ekonomik güç kayıpları riskiyle karşı karşıya kalabilmektedirler. Çünkü bireyler psikolojik taciz yaşadıklarında bir ödünleşim mekanizması içine girerler. Bir başka deyişle bireyler beşeri sermayeleri için yapacakları harcamayı, sağlık ve yargı harcamaları olarak tahsis etmek zorunda kalırlar. Bu durum ise beşeri sermayesinin kalitesinin düşmesine neden olur. Beşeri sermayedeki aşınma da üretim düzeyinin düşmesine sebep olur. Üretim düzeyinin düşmesi ise yatırımların düşmesi ve işsizlikle sonuçlanabilir. İşte bu çalışmada da böyle bir iktisadi mekanizmadan bahsedilmiştir. Çalışmada bireylerin yaşadığı psikolojik taciz nedeniyle sağlık ve yargı harcamalarının arttığı ve bunun da beşeri sermayenin aşınmasına sebep olduğu vurgulanmıştır. Çalışma sağlık ve hukuk alanında yapılacak düzenlemelerle beşeri sermayenin aşınmasının engellenebileceği hipoteziyle sonlandırılmıştır.Keywords
Psikolojik taciz, beşeri sermaye, sağlık harcamaları, yargı harcamaları, ödünleşim.

Abstract

Individuals can face various problems in the places they work. One of the most popular and the most contemporary problem is mobbing. Mobbing primarily affects the indiviudal as physical and mental. After that, judicial processes start. Meanwhile, dramatical expenditures are realized in the scopes of health and judgement. However, the most important point in this is the depreciation of human capital. Then, societies can face the risk of economic power loss with the depreciation of human capital. The reason is that when individuals are exposed to mobbing, they enter in a trade-off mechanism. In other words, they ought to allocate the expenditures for health and judgement instead of the expenditures they would make to develop their quality of human capitals. This situation causes the quality of human capital to decrease. And, the depreciation of human capital results in a decrease in production level. In addition, the decrease in production level can cause a decreases in investements and thereby decreasing in employment level. Such kind of mechanism is told in this study. In the study it is emphasized that due to the mobbing individuals are exposed to, health and judgement expenditures increase and this results in depreciation in human capital. The study is ended with the hypothesis that the depreciation of human capital can be blocked by making regulations in the scopes of health and judgement.Keywords
Mobbing, human capital, health expenditures, judgement expenditures, tarde-off.

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :Taras Schevchenko University, Luhansk/Ukraine
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM Turkey) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri