Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İŞSİZLİK SÜRESİNİN CİNSİYET, YAŞ VE EĞİTİME GÖRE İNCELENMESİ: LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ
(ANALYSIS OF UNEMPLOYMENT PERIOD BY GENDER, AGE AND EDUCATION: LOGISTIC REGRESSION ANALYSIS )

Author : Aysen Şimşek KANDEMİR    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 39
Page : 2716-2720
    


Summary

Günümüzde ekonomik yapısı ne olursa olsun gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerin tamamı için işsizlik önemli problemdir. Literatür incelendiğinde işsizliğe yönelik pek çok tanımın yapılmış olduğu görülmektedir. Bu tanımlardan bir tanesi işsizliği gelir yoksulluğu olarak tanımlamaktadır. Herhangi bir ekonomik toplum içinde, çalışmak istemesine rağmen iş bulamayan bireyler işsiz olarak tanımlanır. İşsizliğin nedenleri ve ortadan kaldırılması, gerek araştırmacılar gerekse otoriteler için önemli bir çalışma konusudur. Bu çalışmada Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aylık istatistik bültenin de yer alan işsizlik süresi verileri kullanılarak değerlendirilmiştir. İşsizlik süresi bireyleri ekonomik durumun yanında psikolojik olarak ta etkileyen bir olgudur. İşsizlik süresine yönelik yapılan çalışmaların genel olarak bireylerin psikolojik yönü ile ilgilenmesi yapılan çalışmanın önemini ortaya koymaktadır. Yapılan çalışma da işsizlik süresi “ 1yıldan az” ve “1 yıldan çok” işsiz kalma süresi olarak sınıflandırılmıştır. Çalışmaya katılan 15 yaş üstü erkek bireylerin %87,2 sinin, kadın bireylerin ise %80,7 sinin 1 yıldan daha az işsizlik yaşadığı sonucu elde edilmiştir.Keywords
Lojistik regresyon, İşsizlik Süresi,işsizlik

Abstract

Today, the most important problem of developed and developing countries is unemployment. Many definitions of unemployment have been made in the literatüre. One of these definitions is income poverty of unemployment. People who cannot find a job despite wanting to work are defined as unemployed. Causes and elimination of unemployment is an important field of study for both researchers and authorities. Turkish Employment Agency monthly statistics bulletin data was used. Unemployment period affects individuals psychologically as well as economic situation. Studies on the duration of unemployment generally concern the psychological aspect of individuals, therefore this study is very important. In the study, the period of unemployment was classified as "less than 1 year" and "more than 1 year" of unemployment It was found that 87.2% of male individuals over the age of 15 and 80.7% of female individuals participating in the study had less than 1 year of unemployment.Keywords
Logistic regression, unemployment period, unemployment

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri