Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


BİRİNCİ İZMİR İKTİSAT KONGRESİNDE ALINAN KARARLARIN DÖNEMİN EKONOMİ POLİTİKALARINA ETKİSİ (1923-1930)
(THE EFFECT OF DECISIONS MADE AT THE FIRST IZMIR ECONOMIC CONGRESS ON THE ECONOMIC POLICIES OF THE PERIOD (1923-1930) )

Author : Ferdi SAYIM    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 39
Page : 2721-2730
    


Summary

Osmanlı Devleti son döneminde iktisadi olarak kötü bir durumda olmuş, büyük devletlerin açık pazarı haline gelmiştir. İktisadi olarak bağımsızlığını gölgeler boyuta ulaşan kapitülasyonlar ve dış borçlar gibi olumsuzluklar iktisadi bağımsızlığı gölgeler boyuta ulaşmıştır. Birinci Dünya Savaşı sonrası ise ülke işgal edilmiş bu işgallere karşı Milli Mücadele hareketi başlamıştır. Milli Mücadele başarı ile sonuçlandıktan sonra Lozan Barış Antlaşması’nın imzalanması için görüşmeler başlamış fakat özellikle ekonomi ile ilgili konularda yaşanan anlaşmazlıklar görüşmelere ara verilmesine sebep olmuştur. Verilen bu arada, gelecekte izlenecek iktisat politikalarının belirlenmesi ve ekonomi ile ilgili olan tüm kesimlerin konu ile ilgili görüşlerinin alınması amacıyla İzmir İktisat Kongresi düzenlenmiştir. Kongrenin bir diğer amacı ise Avrupa devletlerine ileride izlenecek iktisat politikalarını ortaya koymaktı. Lozan Barış Antlaşması’nda genel olarak iktisadi isteklerimiz yerine getirilmiştir. Diğer taraftan milli çıkarlarımıza uymayan tek karar ise 1929 yılına kadar Osmanlı’dan kalma gümrük vergisi oranlarının devam ettirilmesidir. Lozan Barış Antlaşması sonrası yeni Türkiye Cumhuriyeti devleti kurulmuştur. Bu devletin iktisadi yapısının kurulduğu 1923-1930 yıllarına arasında bakıldığı zaman işçi grubu kararları dışında kongre kararlarının birçoğunun bu dönem içinde uygulamaya koyulduğunu görülmektedir. Buna örnek olarak çiftçi grubunun Aşar vergisini kaldırılması, Sanayi Grubunun Teşviki Sanayi Kanunun çıkarılması ve Tüccar Grubunun Ticaret Bankası kurulması talepleri uygulamaya konulan önemli kararlardandırKeywords
İzmir İktisat Kongresi, İş Bankası, Ziraat Bankası, Aşar Vergisi, Teşviki Sanayi Kanunu

Abstract

The Ottoman Empire was in a bad economic situation in the last period and it had become the open market of the major states. Economic independence had become a shadow of the negative economic independence, such as capitulations and external debts. After the first World War, the country was occupied and the national struggle against these invasions started. After the success of the national struggle, negotiations for the signing of the Lausanne peace treaty began, but disagreements on economic issues in particular led to a deceleration. In the meantime, the Izmir economic Congress was organized to determine the future economic policies and to obtain the opinions of all sectors related to the economy. Another aim of the Congress is to show the European states the economic policies to be followed in the future. In general, our economic wishes were fulfilled in the Lausanne peace treaty. The only decision that does not fit our national interests is to maintain the customs duty rates from the Ottoman Empire until 1929. After the Lausanne peace treaty, the new state of the Republic of Turkey was established. When we look at the years between 1923 and 1930 when the economic structure of this state was established, we can see that most of the decisions of the Congress were implemented in this period, except for the decisions of the workers ' group. The demands of the farmers ' group to abolish the Aşar tax, Industrial Group's to Law of The Encouragement of İndustry and the establishment of the Merchant Group's Commercial Bank are among the important decisions put into practice.Keywords
Izmir Economics Congress, İş Bank, Ziraat Bank, Aşhar Tax, Law of The Encouragement of İndustry

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri