Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Eleştirel Ve Toplumcu Gerçekçi Bir Çözümleme: Esir Şehrin İnsanları
(A Realistic Analysis Of Critical And Communal: The People Of Occupied City )

Author : Derya KARAOSMANOĞLU    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 11
Page : 330-340
259    159


Summary

Kemal Tahir’e dair eleştirel gerçekçilikle ilgili çözümlememiz, eleştirel gerçekçiliği postmodernizm yenilikçiliğiyle karşılaştırmakla yetinip, eleştirel ve toplumcu gerçekçilik arasındaki ilişkiyi ele almadıkça ister istemez eksik kalacaktır. Kuşkusuz, bu incelemede, toplumcu gerçekçiliğin bütün sorunlarını ele almamız mümkün değil¬dir. Bu yüzden, özellikle bu iki gerçekçilik türü üzerinde duracağız ve toplumcu gerçekçiliğin, sadece günümüzdeki eleştirel gerçekçiliğin geleceğiyle ilgili yanlarına değineceğiz. İlkin, eleştirel ve toplumcu gerçekçilikte perspektif sorununu ele alalım. Toplumcu gerçekçiliğin perspektifi, elbette ki, toplumculuğu kurma mücadelesidir. Bu perspektifin biçimi ve özü toplumsal gelişme düzeyine ve konuya göre değişecektir. Önemli olan nokta, eleştirel gerçekçilikte olduğu gibi sadece toplumculuğu benimsemekle yetinilmemesidir. Toplumculuk eleştirel gerçekçilik çerçevesi içinde de benimsenebilir. Fakat toplumculuğun açıkça onaylanması eleştirel gerçekçi edebiyat alanındaki başlıca örneklerin bir özelliği değildir. Üstelik böyle bir benimseme, bir bakıma soyut kalacaktır çünkü eleştirel gerçekçi bir yazarın toplumculuğu betimlemeye kalktığı durumlarda bile, bu betimleme ister istemez dışarıdan yapılmış bir betimleme olacaktır. Demek ki, aradaki önemli ayrım budur. Toplumcu gerçekçilik eleştirel gerçekçilikten yalnız somut bir toplumcu perspektife dayanmasıyla değil, aynı zamanda bu perspektifi toplumculuğu kurma yolunda çalışan güçleri içeriden betimlemesiyle de ayrılır.Keywords
Kemal Tahir, toplumcu gerçekçilik, eleştirel gerçekçilik, Esir Şehrin İnsanları.

Abstract

Our analysis of critical realism about Kemal Tahir, critical realism of postmodernism and have not only with innovation, addressing the relationship between critical and socialist realism inevitably will remain incomplete unless. Of course, in this review, we address issues for communal realism, it is not possible for all. For this reason, we’re going to concentrate on these two particular type of realism and socialist realism, just the sides about the future of today’s critical realism. At first, the problem of critical and realistic perspective take the communal. Socialist realism perspective, absolutely, is the struggle to establish communal. This is the essence of social development level and perspective of format and will vary by subject. The important point is that it is not enough to just adopt communism as it is in critical realism. The theory of socialism within the framework of critical realism also acceptable. But the explicit endorsement of socialism is not a feature of the major examples of critical realistic literature. Moreover, such an adoption, in a way, it will remain a critical realist author’s abstract because of the bonds to describe even in cases where this description will not necessarily be an externally described description. So that’s the important distinction. Socialist realism based on a communal perspective critical not only unrealistic concrete, at the same time it is also distinguished from the inside by describing the forces that work in this perspective to establish socialism.Keywords
Kemal Tahir, socialist realism, critical analysis, The People Of Occupied City.

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri