Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KARAELMAS POSTASI GAZETESİ
(KARAELMAS POSTASI NEWSPAPER )

Author : Zafer ÇİL    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 39
Page : 2571-2575
    


Summary

Bu çalışmada, Maden Kâtipler Derneği tarafından Zonguldak’ta neşredilen Karaelmas Postası gazetesi incelenmektedir. Ankara Milli Kütüphane koleksiyonundan elde edilen gazete nüshalarının incelenmesine dayanan çalışmada, gazetenin yapısı, yazar kadrosu ve yayın ilkelerini ortaya koyan bilgilere yer verilmiştir. Bu bağlamda niteliksel içerik analizi yöntemi izlenerek elde edilen veriler doğrultusunda, gazetenin yayın politikasını ortaya koyan bir çerçeve çizilmiştir.Keywords
Zonguldak, Basın, Karaelmas Postası, Gazete

Abstract

In this study, Karaelmas Postası newspaper published in Zonguldak by the Mining Clerks Association is examined. The study, based on the examination of the newspaper copies obtained from Ankara National Library collection, included information revealing the structure of the newspaper, its autor staff and its publishing principles. In this context, in accordance with data obtained by following qualitative content analysis method, a framework was drawn to reveal the publication policy of the newspaper.Keywords
Zonguldak, Press, Karaelmas Postası, Newspaper

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri