Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İşletmelerde Sürdürülebilirlik: Sanayi Sektörü İşletmeleri Üzerine Bir İnceleme
(Sustainability In Businesses: An Investigation On Industrial Sector Businesses )

Author : Sevim KOÇER  ; Ramazan ERTEL & Burak ÇEBER  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 11
Page : 315-329
73    80


Summary

İşletmelerin en büyük amacı hayatta kalmalarını sağlayacak gelişimi göstermeleridir. Bunun için de işletmeler çevre ile uyumlarını ifade eden sürdürülebilirliği sağlamaları gerekir. İşletmeler kurumsal sürdürülebilirliklerini bir bütüncü yaklaşımla ele almalı ve çevresel, sosyal ve ekonomik altboyutlarda gerçekleştirmelidir. Araştırmanın temel konusu; işletmelerin, sürdürülebilirliğin altboyutları olan sosyal, çevresel ve ekonomik katmanları iş yapış tarzlarına, kurum içi ve kurum dışı iletişimlerine ne kadar dahil ettiklerini ortaya koymaktır. Sanayi sektöründe faaliyet gösteren Filli Boya, Korozo ve Exitcom işletmelerinin yöneticileri ile yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiş ve elde edilen bulgular Signitzer ve Prexl’in kurumsal sürdürülebilirlik modeli çerçevesinde yorumlanmıştır.Keywords
Sürdürülebilirlik, Kurumsal Sürdürülebilirlik, İletişim, İşletmeler

Abstract

Businesses must demonstrate progress that will enable them to survive the greatest intent. For this, businesses need to achieve sustainability that expresses their harmony with the environment. Businesses should address their corporate sustainability in a holistic approach and implement them on environmental, social and economic footprints. The basic theme of the research; is to demonstrate how businesses embed the social, environmental and economic layers of sustainability into their business practices, internal and external communications. Semi-structured interviews with the managers of Filli Boya, Korozo and Exitcom in the industrial sector were conducted and the findings were interpreted in the context of the corporate sustainability model of Signitzer and PrexlKeywords
Communication, Sustainability, Corporate Sustainability, Businesses

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :Taras Schevchenko University, Luhansk/Ukraine
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM Turkey) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri