Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


YENİ KAMU DİPLOMASİSİNDE ULUSLARARASI HALKLA İLİŞKİLERİN ROLÜ
(THE ROLE OF INTERNATIONAL PUBLIC RELATIONS IN THE NEW PUBLIC DIPLOMACY )

Author : Serkan ÖZTÜRK    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 39
Page : 2594-2598
    


Summary

Bu çalışmanın amacı küresel dünyada değişen kamu diplomasisi anlayışı içerisinde uluslararası halkla ilişkilerin rolü ve önemini ortaya koymaktır. Bu bağlamda ilk olarak yeni kamu diplomasisi açıklanmış, ardından uluslararası halkla ilişkiler ve aralarındaki ilişki açıklanmıştır. Çalışmada literatür taraması yapılarak bu konuda ortaya konulan çalışmalar incelenmiş, güncel olarak yeni kamu diplomasisinde ortaya konulan halkla ilişkiler faaliyetleri araştırılmış ve öneriler sunulmuştur. Yeni kamu diplomasisi bağlamında ülkemizde önemli çalışmaların son dönemlerde başarılı uygulamaların hayata geçirildiği ancak internet ve sosyal medya ortamları üzerinden daha etkili kamu diplomasisi faaliyeti yapılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.Keywords
Yeni Kamu Diplomasisi, Uluslararası Halkla İlişkiler

Abstract

The aim of this study is to reveal the role and importance of international public relations in the changing understanding of public diplomacy in the global world. In this context, firstly, new public diplomacy was announced, and then international public relations and their relations were explained. In the study, the literature was reviewed and the studies presented on this subject were examined, the public relations activities that were put forward in the new public diplomacy were researched and suggestions were presented. It has been concluded that in the context of new public diplomacy, successful practices have been implemented in our country in recent years, but more effective public diplomacy activities must be carried out over the internet and social media.Keywords
New Public Diplomacy, International Public Relations

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri