Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


المنظور القرآني للحكمة من البلاء والوباء وواجب المسلم تجاههما
(The Quranic Perspective on the Wisdom of the Affliction and the Pestilence and the Muslim's Duty Towards them )

Author : Israa MAHMOOD EID EID    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 39
Page : 2605-2615
    


Summary

İnsan, hayatı boyunca birçok zorluk ve imtihandan geçiyor. Bu Allah'ın bütün yarattıkları ile ilgili kanunudur. Bazı insanlar musibetlerin sadece ceza ve gazap olduğuna inanır. Bu araştırmanın amacı Allah'ın kitabı ışığında insanın sahih inancı ve Allah’a gerçek kul olma, Allah’ın takdirine rıza ve teslimiyet gösterme, sabretmeyi öğrenme, iman edenlerle münafıkları birbirlerinden ayırma ve insanların gerçek yüzünü ortaya çıkarma gibi birçok hikmeti olduğunu ortaya koymaktır. Ayrıca kulun zayıflığını ve Allah'a muhtaç olduğunu hissetmesini sağlar. Bu konuyu Kur'an'da imtihan ayetlerinde okudum ve insanın belalar karşısında yapması gerekenleri açıkladım: her günahtan Allah’a tövbe etmesi, bağışlanma dilemesi, O’na yakarması, O’nun lütfundan ümit kesmemesi ve sabretmesi durumunda Allah’ın vereceği karşılığın farkında olması... Bu çalışma sonucunda ulaşılan en önemli sonuçlar şunlardır; musibetlerin birçok hikmeti ve maksadı vardır. Onları insanlar arasında ülfet ve muhabbetin yayılması gibi birçok güzellik takip eder ve insanların kendi aralarında İslam kardeşliğini hissetmelerini sağlar. Başına bir bela gelen kişinin Kur'an'da ve sünnette geçen peygamberlerin hakkındaki belalara karşı ettiği dular ve Allah'ın kabul edeceği zamanlarda sürekli dua etmesi gerekir. Kişinin dua ederken kesinlikle karşılık verileceğinden emin olması gerekir.Keywords
: hikmet, bela, veba, Kur'an'ı Kerim, müslüman

Abstract

People face a lot of disasters and trouble during their life, and this is the normal life. Some people believe that these disasters are only a punishment, so this research came to reveal the truth by proving that these disasters and trouble has a lot of proved wisdom excluded from the Holy Quran like: Achieving exclusive servitude to Allah, patience learning, distinguishing the believer from the hypocrite, and revealing the essence of people. Also, this makes the servants feel their weakness and their need to Allah and I and I deduced this from the Ayahs talking about disasters that inflect the human. Then I showed the duty of the human towards the trial represented in repenting to Allah from all sins, praying to Allah, and not despairing of Allah’s kindness, and knowing what Allah will reward him for his patience. Among the results of this research is that disasters have great wisdom, and are followed by many presents, therefore, the afflicted person should insist on Allah with the supplication from his prophets, and what was mentioned in the Holy Quran and the Sunnah of the Prophet about adversity supplications, and choose times of response to supplication, so the Muslim should ask Allah with the certainty of being answered.Keywords
Key words: wisdom, disaster, patience, the Holy Quran, Muslim

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri