Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


IDENTIFYING EGOISM, INDIVIDUALISM, SELFISHNESS AND FREEDOM OF CHOICE WITH THEIR CHARACTERS BY HINTING TO BIBLICAL AND MYTHOLOGICAL CHARACTERS IN THE CONTEXT OF TWO PLAYS: HENRIK IBSEN’S PEER GYNT AND OSCAR WILDE’S SALOMÉ
(IDENTIFYING EGOISM, INDIVIDUALISM, SELFISHNESS AND FREEDOM OF CHOICE WITH THEIR CHARACTERS BY HINTING TO BIBLICAL AND MYTHOLOGICAL CHARACTERS IN THE CONTEXT OF TWO PLAYS: HENRIK IBSEN’S PEER GYNT AND OSCAR WILDE’S SALOMÉ )

Author : Serap SARIBAŞ    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 39
Page : 2708-2715
    


Summary

İlk neslin bir örneği olarak, bu makalede Henrik Ibsen’in 1867 yılında yayınlanan Peer Gynt eserine odaklanılacaktır. İkinci neslin bir örneklemesi adına, Oscar Wilde’ın ilk kez 1891 yılında yayımlanan Salomé eseri üzerinde durulacaktır. Bu çalışmanın temel amacı iki oyun arasında benzerlikleri ortaya koymak, sembolizmin ve bazen de gerilemenin belirli unsurlarını nasıl hayata geçirdiklerini göstermek ve oyunlardaki temel sembollerin analizini gerçekleştirmektir. Peer Gynt ve Salomé birbirlerine pek benzer oyunlar olmasa da yazarları aynı şekilde, eski bir öykünün küllerinden yeni bir öykü yaratma tekniğini kullanmışlardır. Çalışma, Ibsen ve Wilde’ın tarzlarının karşılaştırılmasıyla başlayacak ve neden modern oyunlarını eski öyküler üzerine kurdukları sorusu yöneltilecektir. Bu oyunların incelenmesinden önce oyunların, yazarlarının saf hayal gücünden doğmadığı, yazarların kadim öykülerden etkilendiği ifade edilecektir. Dolayısıyla her oyuna ilişkin bilgi verilecektir. Çalışmanın ikincil amacı, Peer Gynt’in özellikleri ve içeriğini ortaya koymaktır. Yapı ve içerik bu oyunda oldukça önemlidir çünkü oyun şiirsel bir dille yazılmıştır ve bu yüzden de yazarın diğer geleneksel oyunlarından oldukça farklıdır. Oyun yirmili yaşlarında genç bir adamı anlatır. Karakter, hayal kurmakta ve kurduğu bu hayallerin başkalarına anlatmaktadır. Yalancı olmakla suçlanır çünkü anlattığı hayaller gerçek değildir. Aslında deneyimlemek istediği maceralar uydurur. Oyun beş perdeden oluşmaktadır ve iyi bir oyun olarak kurgulanmamıştır. Son olarak Salomé’daki sembolizm incelenecektir. Salomé şiirsel bir dram değildir, Peer Gynt’tan farklı bir tarzı vardır. Ancak sunulan temel fikir aynıdır. Öykü Tetrarch tarafından öldürülen peygamber John’a ilişkin İncil’den esinlenilmiş bir öykü üzerine kurgulanmıştır.Keywords
Edebiyatta Sembolist Akım, Bütünüyle Sembolik Karakterler, Basmakalıp İmgeler, Deneyimin Bütünlüğü

Abstract

As an example of the first generation, this paper will focus on Henrik Ibsen’s Peer Gynt published in 1867. For exemplification of the second generation, Oscar Wilde’s Salomé first published in 1891 will be studied. Finding similarities between two plays, showing how they fulfill the specific elements of symbolism and sometimes decadence, and analyzing the main symbols in the plays are the main purpose of this paper. Although Peer Gynt and Salomé are not quite similar to each other, the authors of the plays used the same technique of creating a new story from the ashes of an old. This paper will start by comparing Ibsen and Wilde’s styles, and why they chose to base their modern plays on old stories. Before analyzing these plays, it will be shown that these two plays are not from the pure imaginations of the authors and that the playwrights were inspired by ancient stories. Thus, some background information on each play will be given. Secondly, this paper will discuss the features and content of Peer Gynt. Structure and the content are very important in this play because it is written in poetic language, and thus is very different from his previous conventional plays. The play is about a young man in his twenties. He is dreaming and recounting his dreams to others. He is accused of being a liar because the dreams he recounts are not true. He makes up adventures that he in fact wants to experience. The play has five acts and it is not structured as a well-made play. Finally, the symbolism in Salomé will be analyzed. Salomé is not a poetic drama and has a different style from Peer Gynt. However, the basic idea is the same. This story is based on a biblical story about the prophet John who is executed by the Tetrarch.Keywords
The Symbolist Movement in Literature, Purely Symbolic Characters, Stereotypical Images, Wholeness of Experience

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri