Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


COVİD-19 ÖNCESİ VE SONRASI DÖNEM İÇİN ENFLASYON VE FAİZ DEĞERLENDİRMESİ: ABD-TÜRKİYE-ÇİN
(COVID-19 BEFORE AND AFTER PERİOD FOR INFLATION AND INTEREST RATE: USA-TURKEY-CHINA )

Author : Tolga ULUSOY   & Funda CİVEK  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 39
Page : 2626-2636
    


Summary

2019 yılının Aralık ayında ilk kez Çin’in Hubei eyaletinin başkenti Wuhan kentinde görülen COVID-19 virüsü, kısa zaman zarfında küresel bir sorun halini aldı. Dünya ekonomisinde gündeme oturmasıyla ülkeler için bir tehdit haline gelmiş ve endişe giderek artmıştır. Bu virüsün salgına dönüşmesi ekonomik açıdan olumsuz neticeler doğurmuş ve global ekonominin değişimine sebep olmuştur. Virüsün bu denli yayılmasının sonucunda ekonominin büyük devlerinden olan ABD ve Çin başta olmak üzere Türkiye’de enflasyonda ve faiz oranlarında gözle görülen düşüşler yaşanmıştır. Enflasyon, mal ve hizmetlerin fiyatlarının artması iken faiz ise ana para dışında alacaklı tarafına ödenen ek gelir kalemidir. Salgının sonrası enflasyon ve faiz oranlarında ki düşüş salgının baş gösterdiği, dünya ekonomisinde ikinci sırada olan Çin ekonomisini ilk olarak etkilenmesi diğer ülkeleri de etkilemektedir. Bununla birlikte doğuracağı olumsuzluklarla ileri ki zamanda beklentilerin ne olacağı öngörülememektedir. Araştırmada enflasyon ve faiz değerlerini ele alınarak ABD, Çin ve Türkiye ekonomik değişkenler üzerinde durulmuştur. Çin’de başlayan bu ekonomik buhran tüm dünyada kelebek etkisi yaratmıştır. Verilere bakıldığında her üç ülkede de aynı yönde gelişmeler ile karşılaşılmaktadır. Faizlerin etkilenmesi, enflasyondaki ciddi artış, ticaret hacmindeki daralmadan kaynaklanan para giriş ve çıkışlarındaki dengesizlikler, kurlardaki tutarsızlıklar, hizmet sektöründeki %50’ye varan daralmalar ile birlikte önü alınamaz bir resesyona doğru gidildiğini göstermektedir. ABD ve Çin arasında yaşanan gerginlikler, ardından patlayan salgın, iki ülkenin faiz ve enflasyonunda oluşan değişikliğin, Türkiye’yi doğrudan etkileyeceği bir gerçektir.Keywords
Korana Virüs (COVID-19), Faiz, Enflasyon, ABD, Çin, Türkiye

Abstract

The new type of coronavirus (COVID-19), which was first appeared in Wuhan, the capital of the Hubei province of China in December 2019, has become a global problem in a short time. It has become a threat for the countries and anxiety has gradually increased due to the fact that it is on the agenda in the world economy. The transformation of this virus into an epidemic had negative economic consequences and caused the change of the global economy. As a result of the spread of such a virus which is one of the giant US economy has experienced and observed decline in inflation and interest rates in Turkey, especially in China. Inflation is an increase in prices of goods and services, while interest is an additional income item that is paid to the creditor side other than the main currency. Inflation and interest rates after the epidemic, the Chinese economy, which is the second place in the world economy, is affected by other countries. However, due to the negativities it will cause, it cannot be predicted what the expectations will be in the future. Research by considering inflation and interest values in the United States, China and Turkey have been focused on economic variables. This economic depression, which started in China, has created a butterfly effect all over the world. Looking at the data, developments in the same direction are encountered in all three countries. The impact of interest rates, a serious increase in inflation, imbalances in money inflows and outflows caused by a contraction in trade volume, discrepancies in exchange rates, and a contraction of up to 50% in the service sector indicate that we are heading towards an irresistible recession. It is a fact that the tensions between the United States and China, followed by the outbreak, and the change in the interest and inflation of the two countries will directly affect Turkey.Keywords
Corona Virus (Covid-19), Interest Rate, Inflation, USA, China, Turkey.

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri