Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


BAĞLANMA STİLLERİNİN DUYGUSAL ZEKÂ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
(THE EFFECT OF ATTACHMENT STYLES ON EMOTIONAL INTELLIGENCE )

Author : Engin EKER   & Tuba OK  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 39
Page : 2616-2625
    


Summary

Bu çalışmada bağlanma stillerinin duygusal zekâ üzerindeki etkisi irdelenmiştir. Öncelikle bağlanma ile ilgili temel kavramlardan bağlanmanın tanımı, önemi, kuramsal temelleri, kuramları ve bağlanma türlerine yer verilmiştir. Ardından duygusal zeka ile ilgili kavramlara ve duygusal zeka modellerine değinilmiştir. Yaşamın ilk yıllarından itibaren gelişmeye başlayan duygusal zekâ, anne, baba ve yakın aile ilişkilerinin etkisiyle şekillenmektedir. Çocuklar, yaşadıkları duygulara ebeveyninin verdiği tepkiler yoluyla duygularının kabul edilme ve reddedilme koşullarını tanırlar. Böylelikle duygularının farkına vararak, yakın çevresiyle olan ortak yaşamında gelişme ve sağlıklı bir zemine oturma imkânı bulurlar. Bu çalışmada bağlanma stillerinin duygusal zeka üzerine etkileri alan yazında yapılmış çalışmalar da göz önünde bulundurularak incelenmiştirKeywords
Duygusal Zeka, Bağlanma Stilleri.

Abstract

In this study, the effect of attachment styles on emotional intelligence was examined.First of all, the basic concepts about attachment; definition, importance, theorical foundations, theories and attachment types of attachment are given. Then, concepts related to emotional intelligence and emotional intelligence models are mentioned. Emotional intelligence, which has started to develop from the first years of life, is shaped by the influence of mother, father and close family relationships. Children recognize the conditions of acceptance and rejection of their feelings through their parents reactions to the emotions they experience. In this way, they become aware of their feelings and find the opportunity to develop and settle on healthy ground in their common life with their immediate surrondings. In this study, the effects of attachment styles on emotional intelligence were investigated by considering the studies in the literatüre.Keywords
Emotional Intelligence, Attachment Styles.

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri