Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


DAHİLİYE VEKİLİ ŞÜKRÜ KAYA’NIN GÖZÜNDEN 1929 YILINDA ŞEBİNKARAHİSAR
(ŞEBİNKARAHİSAR IN THE PERSPECTIVE OF THE MINISTER OF INTERIOR ŞÜKRÜ KAYA IN 1929 )

Author : Muzaffer BAŞKAYA    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 39
Page : 2648
    


Summary

1933 yılına kadar vilayet statüsünde bulunan Şebinkarahisar, 1929 senesinde Dâhiliye Vekili Şükrü Kaya’yı ağırlamıştır. Şükrü Kaya’nın bu seyahati harf inkılabının gerçekleşmesinden bir sene sonra düzenlenmiş ve inkılabın Anadolu’daki etkileri yerinde gözlemlenmeye çalışılmıştır. Öte yandan bu ziyaret vilayetin zor günler geçirdiği depremlerle sarsıldığı sürece rastlamıştır. Dâhiliye Vekili Şükrü Kaya bu felaketler yaşandığı sırada kentin ve havalinin durumunu yerinde tespit etmek amacıyla Şebinkarahisar’a da uğramıştır. Şükrü Kaya, Şebinkarahisar’da bulunduğu sürede kentin ihtiyaçlarını tespit edip bunları raporlar haline getirerek Ankara’ya göndermiştir. Bu çalışmada Şükrü Kaya’nın 1929 senesinde kenti ziyareti sırasında kaleme aldığı raporlar incelenmiştir. Söz konusu raporlara bütüncül bir gözle bakıldığında Şükrü Kaya’nın objektif bir şekilde şehrin gerçeklerini dile getirdiği ve gördüğü eksiklikleri en yetkili kişiye yani Başbakan’a sunduğu görülmüştür. Raporda şehrin en önemli meseleleri sıralanırken kentin maarif konusundaki durumu, nafıa vaziyeti, sıhhi ve adli durum ve bu sahalarda görülen eksiklikler cesurca ortaya koyulmuş, CHP örgütünden ve dönemin valisinden şikâyet edildiği dahi raporda kendine yer bulmuştur. Dâhiliye Vekili Şükrü Kaya tarafından yazılan raporlar Şebinkarahisar’ın o günkü vaziyetine ışık tutan önemli bir tarihi vesikadır. Ayrıca Dâhiliye Vekili gibi önemli bir figürün canlı müşahedelerine dayanması da raporları değerli kılan bir başka unsurdur.Keywords
Şebinkarahisar, Şükrü Kaya, Rapor, Cumhuriyet Halk Partisi

Abstract

Şebinkarahisar Province, which had the status of a province until 1933, hosted Home Secretary Şükrü Kaya in 1929. This trip of Şükrü Kaya was organized one year after the letter revolution took place and the effects of the revolution in Anatolia were tried to be observed on site. On the other hand, this visit came across as long as the province was shaken by earthquakes, which had a difficult time. Home Secretary Şükrü Kaya visited Şebinkarahisar in order to determine the situation of the city and the neighborhood on site during these disasters. Şükrü Kaya determined the needs of the city during his stay in Şebinkarahisar, prepared reports and sent them to Ankara. In this study, the reports written by Şükrü Kaya during his visit to the city in 1929 were examined. When the reports in question were viewed with a holistic perspective, it was seen that Şükrü Kaya objectively expressed the facts of the city and presented the deficiencies to the most authorized person, the Prime Minister. While the most important issues of the city were listed in the report, city’s situation about education, the state of prosperity, the sanitary and judicial situation and the deficiencies in these areas were bravely revealed, and even complaints about the CHP organization and the governor of the period were included in the report. The reports written by the Home Secretary Şükrü Kaya are an important historical document that sheds light on the state of Şebinkarahisar that day. In addition, the fact that it is based on live observations of an important figure such as the Home Secretary is another factor that makes the report valuableKeywords
Şebinkarahisar, Şükrü Kaya, Report, Republic People’s Party

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri