Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


COVID-19 SALGINININ HAVACILIK SEKTÖRÜNE ETKİLERİ ve TÜRKİYE’DEKİ YOĞUN HAVALİMANLARININ SALGIN ÖNCESİ ve SALGIN KOŞULLARINDA ETKİNLİK DEĞİŞİMLERİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ YÖNTEMİ İLE TESPİTİ.
(THE EFFECTS OF COVID-19 PANDEMIC TO THE AVIATION SECTOR AND COMPARISON OF TURKISH MAJOR AIRPORTS EFFIENCY EVALUATION BEFORE AND DURING PANDEMIC CONDITIONS WITH DATA ENVELOPMENT ANALYSIS METHOD. )

Author : Murat TAŞDEMİR    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 39
Page : 2691-2707
    


Summary

İlk olarak Çin’de tespit edilmesinin ardından kısa sürede tüm Dünyaya yayılan ve hayatın her alanını olumsuz olarak etkileyen COVID-19 pandemisinin etkilerinin en fazla göründüğü sektörlerden birisi de havacılık sektörü olmuştur. Mart 2020’den itibaren başlayan kısıtlamalar ile ülkeler sınırlarını kapatmaya başlamışlar ve akabinde uçuş kısıtlamaları dolayısı ile her yıl sürekli olarak gelişim gösteren havacılık sektöründe kriz emareleri görünmeye başlamıştır. Çalışmada ilgili salgının sivil havacılık alanında yol açtığı kayıplar ve oluşturduğu etkiler; havalimanları, havayolları, hava seyrüsefer hizmet sağlayıcılar açısından incelenmiştir. İlgili alanlara yapılması planlanan devlet yardımları ve sektörün talepleri üzerinde durulmuştur. Havacılık otoritesi resmi kuruluşların verileri kullanılarak içerisinde bulunulan kriz durumunun derinliği ortaya konulmuştur. Çalışmanın ampirik kısmında; Veri Zarflama Analizi kullanılarak, Türkiye’nin en yoğun 6 havalimanı olan İstanbul Atatürk, İstanbul, İzmir Adnan Menderes, Ankara Esenboğa, İstanbul Sabiha Gökçen, Antalya havalimanları için yılın çeyrek dönemlerini içerecek şekilde; 2019 yılı ilk 9 ayı ve 2020 yılı ilk 9 aylık sürelerdeki etkinlik analizi yapılmıştır. COVID-19 pandemisinin etkinlik değerleri üzerindeki değişimi ve bu değişime sebep olan koşullar incelenmiştir. Sonuç olarak pandeminin başlangıcı ile birlikte etkinlik değerlerinde düşüş gözlenmiş, yasakların nispeten hafiflediği ve uçuşların arttığı yaz aylarında ise etkinlik değerlerinde tekrar artış yaşanmıştır. Farklı koşulları içeren 2019 ve 2020 yıllarının aynı dönemlerindeki etkinlik skorları analiz edilmiş ve etkinlik skorlarında yarı yarıya azalma tespit edilmiştir.Keywords
Havacılık Yönetimi, Kurumsal Yönetişim, Stratejik Yönetim, COVID-19, Etkinlik Analizi

Abstract

The aviation industry was one of the people most negatively affected by the COVID-19 pandemic, which spread to the whole world and negatively affected life after it was first detected in China. As of March 2020, countries started to implement restrictions as borders closuresan subsequently, due to the restrictions, signs of pandemic crisis began to apper aviation industry which had continuous development each year. In the study, loses of civil aviation fields which are airports, airlines, air navigation service providers examined becuse of the relevand epidemic conditions. State aids and further requests to be made in these areas emphasized, and the current situation was revealed by using the data of official institutions. On addition, for overcome the crisis stiation, sub sectors support request information was given. In the empirical part of study; Turkey’s busiest six airports which are; İstanbul Atatürk, İstanbul Airport, İzmir Adnan Menderes, Ankara Esenboğa, İstanbul Sabiha Gökçen and Antalya Airports effiency analyzed with the same quarters of different two years 2019 and 2020 via Data Envelopment Analysis Technique. The analysis was conducted first 9 months of 2019 and first 9 months of the year 2020. The change in the effiency values due to the COVID-19 and the effective conditions on this changes were also examined. As a result; with the onset of the pandemic, there was a decrease observed in effiency values, but as a result of easing the restrictions in summer period an increase in the values are observed. A decrease was observed by half of the effiency scores between same periods of 2 years were analysed, which had different conditions.Keywords
Aviation Management, Corporate Governance, Strategic Management, COVID-19, Effiency Analysis

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri