Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İŞGÜCÜ VERİMLİLİĞİ HESABINDA DİKKATE ALINMASI GEREKEN BİR FAKTÖR: İŞ GÖRENLERİN FİNANSAL SAĞLIK DURUMLARI
(A FACTOR TO BE CONSIDERED IN THE LABOR EFFICIENCY ACCOUNT: THE FINANCIAL HEALTH STATUS OF THE EMPLOYEES )

Author : Oğuzhan TURGUT   & İsmail DALAY  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 38
Page : 2252-2262
    


Summary

Rekabet, Dünya’da canlılığın var oluşundan bu yana hayatta kalmak için yürütülmesi gereken bir mücadele olup günümüzde yaşama isteği bulunan bütün işletmeler açısından da önem verilmesi gereken bir kavramdır. İşletmeler rekabet kabiliyetlerini azami ölçüde artırabilmek için işletme performansını yükseltmek amacı taşırlar bu kapsamda da verimliliği artıracak çalışmalar yaparlar. Bu çalışmada, literatürde son yıllarda sıklıkla kullanılmaya başlanan bir kavram olan finansal sağlık kavramı ve bu kavramın işgücü verimliliği üzerindeki etkilerin neler olduğu açıklanmıştır. Ayrıca finansal sağlığın iş verimliliği açısından nasıl bir öneme haiz olduğu sorusuna cevap bulmaya çalışılmıştır.Keywords
Finansal Sağlık, İşgücü Verimliliği, Sağlık, Psiko-Sosyal Etmenler,

Abstract

Competition is an essential struggle to survive since the existence of life in the world and also, it is a concept that should be given importance for all businesses which aim to exist in today’s world. Businesses aim to increase their business performance in order to maximize their competitiveness, in this context, they work to increase efficiency as well. In this study, the financial health concept, which has been used frequently in the literature since recent years, and how may financial health concept possibly effects labor efficiency of businesses is explained. Also, why financial health of workforce shall be important in terms of businesses is tried to be answered.Keywords
Financial Health, Labor Productivity, Health, Psycho-Social Factors

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul Kültür Üniversitesi, İİBF, İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri