Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜRK SİYASAL HAYATINDA YUSUF AKÇURA’NIN YERİ VE ÖNEMİ
(THE POSITION AND IMPORTANCE OF YUSUF AKÇURA IN TURKISH POLITICAL LIFE )

Author : Feyzullah TUNA    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 37
Page : 1901-1912
    


Summary

Yusuf Akçura, Fransız İhtilali’nin ortaya çıkarttığı fikir akımlarının dünya tarihinde dönüm noktası oluşturmaya başladığı dönemde yaşamış Türk aydınıdır. Öyle ki, yeni oluşmaya başlayan Türk siyasal hayatına dair yayınladığı ‘’Üç Tarz-ı Siyaset’’ başlıklı makalesiyle, fikir akımları hakkında tanımlamalarda bulunmuştur. Akçura, ilgili makalesinde tanımlamış olduğu fikirlerden biri olan Türkçülük fikrini; hayatı boyunca Türk siyasal hayatında işlemiş ve Türk toplumuna aktarmaya çalışmıştır. Akçura’nın Türkçülük fikrine getirmiş olduğu tespitler ve değerlendirmeler ise, bugün dahi Türk siyasal hayatında yer alan Türkçülük fikrini etkilemiş ve siyasal düşünce hayatımızda önemli bir yer tutmuştur. Ayrıca Akçura, Sovyetler Birliğinin dağılması sonrası Orta Asya ve Rusya’nın egemenliğinde bulunan yerlerde yaşayan Türkler ile Türkiye’nin köprü kurmasını sağlayan bir fikir adamı olarak da karşımıza çıkmaktadır.Keywords
Yusuf Akçura, Üç Tarz-ı Siyaset, Türk Siyasal Hayatı

Abstract

Yusuf Akcura is an intellectual who lived in the period when the stream of ideas that the French Revolution revealed to constitute a turning point in world history. So that he makes definitions about the stream of ideas with his article "Three Kinds of Policy” (Üç Tarz-ı Siyaset) which was published on Turkish political life that has just started to occur. Akcura handles and tries to transfer the idea of Turkism which is one of the ideas he defined in his related article to the Turkish society throughout his life. The findings and evaluations brought by Akçura to the idea of Turkism have influenced the idea of Turkism in Turkish political life even today and has taken an important place in our political thought lives. Also Akcura appears as an idea man who makes a bridge between Turkey and the Turks who live in Central Asia and places which are under the sovereignty of Russia after the disintegration of the Soviet Union.Keywords
Yusuf Akçura, Three Kinds of Policy, Turkish Political Life

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri