Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ERKEN MODERN DÖNEMDE MACHIAVELLI, YARAR, ÇIKAR VE DEVLET MUHAFAZASI
(MACHIAVELLI, BENEFIT, INTEREST AND CONSERVATION OF STATE IN THE EARLY MODERN PERIOD )

Author : Mehmet Talha KALKAN    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 37
Page : 1866-1878
    


Summary

1494 yılında Fransızların İtalya’ya girmesiyle başlayan İtalyan Savaşları yalnızca Apenin Yarımadası’nın kaderini etkilemekle kalmadı; aynı zamanda, devlet ve devlet yönetimi gibi alanlarda önemli kırılmalar yaşanmasına neden olmuştur. İtalyan coğrafyasının yabancı hegemonyası karşısında çaresiz kalması birçok İtalyan düşünürün dikkatini çekerek yabancılara karşı kendilerini nasıl muhafaza etmesi gerektiğiyle ilgili fikirlerin ortaya çıkması ile sonuçlanmıştır. Şüphesiz, bu fikirlerin en sarsıcı olanı kaleme almış olduğu Hükümdar adlı eseri ile Floransalı devlet adamı Niccolo Machiavelli tarafından ortaya atılmıştır. Orta Çağ boyunca kaleme alınmış olan benzerlerinden farklı olarak herhangi bir dini, ahlaki veya etik düşünceye bağlı kalmayan Hükümdar adlı eserinde, Floransalı yazar yarar ve çıkar gibi odaklara ehemmiyet göstererek geleneksel hükümdar ve devlet düşüncesine karşı çıkmıştır. Aynı şekilde, diğer bir Floransalı yazar Francesco Guicciardini de Machiavelli ile benzer düşünceleri paylaşarak devletin öncelikle kendi faydasını ve çıkarını düşünmesi gerektiğinin altını çizmiştir. Her iki düşünürün bu düşünceleri zaman içerisinde Avrupa’da büyük bir polemik konusu haline gelmiş ve Giovanni della Casa, Giovanni Botero, Paolo Rosello, Giralomo Frachetta gibi isimler de bu tartışmaya katılarak onlara karşı bir görüş oluşturmaya çalışmışlardır.Keywords
Devlet, Yarar, Çıkar, Machiavelli, Devlet Muhafazası

Abstract

The Italian Wars, starting with the French entry into Italy in 1494, not only affected the fate of the Apennine Peninsula; but also it caused important breaks in issues like state and state government to protect their state and territory. The fact that many regions in the Italian geography are in desperate straits against foreign hegemony and entirely under their control has captured the attention of many Italian writers, resulting in the emergence of ideas about how Italians should defend themselves against foreigners. Without any doubt, most shocking of these ideas were suggested by the Florentine statesman Niccolo Machiavelli with his work called The Prince. The Florentine writer opposed the traditional ruler and the idea of the state by paying attention to the interests such as benefit and expedience in his work titled The Prince, which does not abide by any religious, moral, or ethical thoughts, unlike its counterparts. In the same way as Machiavelli, another Florentine writer Francesco Guicciardini highlighted that the state should first consider its interests and expedience by sharing same ideas with the Florentine writer. Within time these ideas of both Florentine writers gave rise to great polemical issue in Europe and later on, names such as Giovanni della Casa, Giralomo Frachetta, Giovanni Botero and Paolo Rosello participating in that discussion tried to bring up the opposite views against their arguments.Keywords
State, Utility, Reason, Machiavelli, Conservation of State

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri