Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ODUN YAKITLI FIRINLARDA HAZIRLANMIŞ ASTAR KOMPOZİSYONLARININ ŞAMOT VE PORSELEN BÜNYE ÜZERİNDE GELİŞTİRİLMESİ
(DEVELOPMENT OF LİNİNG COMPOSİTİONS PREPARED İN WOOD-FİRED FURNACES ON CHAMOTTE AND PORCELAİN BODY )

Author : M. Birol AKALIN   & Hande ESİN  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 37
Page : 1832-1837
    


Summary

Geçmişten günümüze çok çeşitli astarlar yapılmıştır. Besin tüketimiyle birlikte, kullanılan seramik kapların geçirgenliğini azaltmak için yapılmaya başlanan astarlar, çamurun kendi renginde, tek renkte olup, daha sonra farklı renklerde çeşitlendirilmiştir. Çeşitlendirilen astarlar, riton kaplar, tabaklar, vazolar ve değişik formlar üzerinde dekor amaçlı da kullanılmıştır. Astarlar, pişirim ortamına göre de değişiklik gösterebilmektedir. Bu çalışmada farklı hammadde ve renk veren oksitler kullanılarak hazırlanan astar reçetelerinin şamot ve porselen bünye üzerinde odunlu pişirimde kül etkisi alan kısımların belli bir sıcaklıktan sonra sinterleşerek parlamaya başlaması sonucunda, astar ve bünye yüzeyinde yeşil ve kahverenginde kül sırı oluşumunu sağlamak amaçlanmıştır. Pişirim bitiminde baca, ateşhane ve hava alan diğer kısımlar kapatılarak fırın içerisinde redüksiyon gerçekleştirilerek astarlı bünyenin farklı kısımlarında değişik renkte efektler oluşması sağlanmıştır. Astar denemeleri içerisinde renk veren oksit olarak bakır oksit (CuO,Cu2O,CuCo3), kobalt oksit (Co2O3, CoO, Co3O4), mangan oksit (MnO,MnO2,Mn2O3,Mn3O4) ve demir oksit (FeO,Fe2O3,Fe3O4) kullanılmıştır. Pişirim 1200oC’de odun yakıtlı fırında 14 saatlik bir sürede çam odunu yakılarak yapılmıştır. Şamot ve porselen bünyelerden küçük kaseler yapılarak denemeler uygulanmış ve başarılı çıkan sonuçlar da üç boyutlu formlar üzerinde kullanılmıştır. Çıkan sonuçlar fotoğraflandırılıp raporlanmıştır.Keywords
Astar, Odunlu Fırın, Redüksiyon

Abstract

A wide variety of linings have been made from past to present. Linings, which were started to be made to reduce the permeability of ceramic pots with the consumption of food, were in the color of the mud, in one color, and then diversified in different colors. It has also been used for decorative purposes on diversified linings, rhyton pots, plates, vases and different forms. Linings can also vary depending on the firing environment. In this study, it is aimed to create green and brown ash glaze on the lining and body surface as a result of the lining recipes prepared using different raw materials and colored oxides, the parts that take the effect of ash on the chamotte and porcelain body in wood firing start to shine after a certain temperature. At the end of the firing, the chimney, firehouse and other ventilated parts were closed and the reduction was performed in the furnace to create different color effects in different parts of the lined body. Copper oxide (CuO, Cu2O, CuCo3), cobalt oxide (Co2O3, CoO, Co3O4), manganese oxide (MnO, MnO2, Mn2O3, Mn3O4) and iron oxide (FeO, Fe2O3, Fe3O4) were used as the coloring oxide in the lining trials. The firing was done by burning pine wood in a wood-fired oven at 1200oC for a period of 14 hours. Small bowls were made from chamotte and porcelain bodies and trials were applied and successful results were used on three-dimensional forms. The results are photographed and reported.Keywords
Lining, Wood Furnace, Reduction

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri