Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TERSİNE LOJİSTİK FAALİYETLERİNDE GERİ DÖNÜŞÜMÜN, ÜLKE EKONOMİSİNE VE İŞLETMELERE YARARLARI
(ADVANTAGES OF RECYCLING IN REVERSE LOGISTICS ACTIVITIES TO THE COUNTRY'S ECONOMY AND BUSINESSES )

Author : Filiz SİVASLIOĞLU    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 37
Page : 1821-1831
    


Summary

İnsanoğlu yüzyıllardır ihtiyacı olduğu durumlarda kaynakları elde etmiş kullanmış ve tüketmiştir. Bu durum tüm nesillerde döngü olarak yaşandığında doğal kaynakların tükenmesine neden olmuş ve çevre zarar görmüştür. Günümüzde kullanılan bütün ürünlerin doğal kaynaklardan elde edilmesi ve kaynakların tükeneceğinin fark edilmesi ile sürdürülebilir gelişim konusunda hem ulusal hem de uluslararası mevzuatlarla yasal yaptırımlar konusunda adımlar atılmıştır. Çalışmamızın amacı, tersine lojistik sayesinde kaynak israfının önleneceği, ülke ekonomisinin güçleneceği ve çevre bilinci ile gelecek nesillere yaşanacak bir dünya bırakılacağı konularına önem verilmesi ve farkındalığın artırılması için öneri sunulmasıdır. Bu çalışmada tersine lojistik faaliyetleri ile geri dönüşümde ülke ve dünya verileri kullanılmış ve ortaya çıkan kazancın sağlayacağı yarar incelenmiştir. Gerek işletmeler gerekse bireyler sürdürülebilir kalkınma ile daha az doğal kaynak, hammadde ve enerji ile daha fazla üretim yapmaya odaklanmışlar ve geri dönüşüm kavramına önem vermişlerdir. Sonuç olarak geri dönüşümle doğal kaynaklar daha az kullanılacak ve maliyetler azaltılacaktır böylece ulusal ve uluslararası pazarda rekabet üstünlüğü elde edilecektir.Keywords
Tersine Lojistik, Geri Dönüşüm, Doğal Kaynaklar

Abstract

Human beings have acquired and used resources in situations where they need them for centuries. When this happened as a cycle in all generations, it caused the depletion of natural resources and the environment was damaged. With the realization that all products used today are obtained from natural resources and resources will be depleted, steps have been taken in terms of legal sanctions with both national and international legislation on sustainable development. The aim of our study is to give importance to issues where resource waste will be prevented through reverse logistics, the country's economy will be strengthened and environmental awareness and future generations will be left a world to live in and to offer suggestions to increase awareness. In this study, country and world data were used in reverse logistics activities and recycling and the benefit of the resulting gain was examined. Both businesses and individuals have focused on sustainable development and more production with less natural resources, raw materials and energy, and have given importance to the concept of recycling. As a result, natural resources will be used less by recycling and costs will be reduced, thus achieving a competitive advantage in the national and international markets.Keywords
Reverse Logistics, Recycling, Natural Resources

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri