Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


RASTGELE SEÇİLEN SİNEMA AFİŞLERİNİN GRAFİK TASARIM İLKELERİ VE SİNEMA AÇISINDAN İNCELENMESİ
(ANALYSIS OF RANDOMLY SELECTED CINEMA POSTERS IN TERMS OF GRAPHIC DESIGN PRINCIPLES AND CINEMA )

Author : Ayşe Derya KAHRAMAN    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 37
Page : 1972-1981
    


Summary

Sinema ve grafik tasarımın iç içe olduğu dünyamızda sinemanın öneminden ve grafik tasarımla ilişkisinden bahsedilmiştir. Sinemada kullanılan yöntemlerle anlatılmak istenenin nasıl ele alındığı ve izleyiciye nasıl ulaştırılması gerektiği üzerinde durulmuştur. Bu nedenle sinemaya büyük katkı sağlayan ve sinemanın günümüzde önemli bir yere gelmesinde önemli bir yere sahip olan grafik tasarımın sinema afişleri sayesinde izleyiciye verilmek istenen mesajla görsel iletişimin gerekli olduğu ele alınmıştır. Afişin önemi ve değerlendirme kriterleri göz önünde bulundurularak yaratıcı film afişleri incelenmiştir.Keywords
Sinema sanatı, görsel iletişim, grafik tasarım, afiş

Abstract

In the world where cinema and graphic design are intertwined, the importance of cinema and its relation with graphic design are mentioned. The methods used in cinema are discussed and how the audience is addressed. For this reason, it is considered that visual communication is necessary with the message to be given to the audience with the help of the cinema posters of the graphic design, which has a significant contribution to cinema and has an important place in today's cinema. Considering the importance of the poster and the evaluation criteria, creative film posters were examined.Keywords
Cinema Art, Visual Communication, Graphic Design, Poster

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri