Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


FINANCIAL LITERACY IN GENERATION Z: HEALTHCARE MANAGEMENT STUDENTS
(FINANCIAL LITERACY IN GENERATION Z: HEALTHCARE MANAGEMENT STUDENTS )

FINANCIAL LITERACY IN GENERATION Z: HEALTHCARE MANAGEMENT STUDENTS

 
Author : Fatma İNCE    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 36
Page : 1647-1658
DOI Number: :
Cite : Fatma İNCE , (2020). FINANCIAL LITERACY IN GENERATION Z: HEALTHCARE MANAGEMENT STUDENTS. SOCIAL MENTALITY AND RESEARCH THINKERS JOURNALS, 36, p. 1647-1658. Doi: 10.31576/smryj.616.
    


Summary

Okuryazarlık kavramı, ele alınan konuya ilişkin farkındalık düzeyini vurgulamanın yanı sıra söz konusu becerilerin mevcut olup olmadığını ve hangi düzeyde olduğunu da vurgulamaktadır. Bu nedenle finansal okuryazarlık kavramı, bireyin finansal sistemle ilgili duygu, düşünce, tutum ve davranışlarını içeren farkındalık düzeyi ile ilgilidir. Bireyler, kendi hayatlarıyla ilgili kişisel finansal kararlarının etkisini aslında ürün tüketim sistemlerinin bir parçası olarak hissederler. Zamanla bireyin aldığı kararlar, ailenin, işletmelerin ve toplumun finansal geleceğini oluşturan sosyoekonomik yapının bir parçası haline gelir. Dolayısıyla mevcut ekonomik koşullara göre doğru finansal tercihler yapmak, ilgili grupların gelecekteki yaşam kalitesini belirleyen faktörlerden biri olacaktır. Bu nedenle, iş hayatına girmeden önce finansal okuryazarlık seviyesinin erken dönemlerde artırılması, bireysel olduğu kadar sosyal bir meseledir. Bu noktadan hareketle, çalışmada Z Kuşağı öğrencilerinin finansal okuryazarlık düzeyleri belirlenerek finansal farkındalığa dikkat çekilmek istenmiştir.Keywords
Finansal Okuryazarlık, Finansal Farkındalık, Z Kuşağı, Sağlık Yönetimi, Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Abstract

The concept of literacy emphasizes the level of awareness regarding the subject under consideration, as well as emphasizing whether the skills are available and at what level. For this reason, the concept of financial literacy is related to the level of awareness that includes the individual’s emotions, thoughts, attitudes, and behaviors, related to the financial system. Individuals feel the impact of their financial decisions being a part of the product consumption systems. Over time, the decisions of the individual pave the way for a socioeconomic structure that forms the financial future of the family, enterprises, and society. Therefore, making the right financial choices according to the current economic conditions will be one of the factors that determine the quality of life of the related groups. Therefore, the issue of increasing financial literacy in the early stages of life without entering business life is both an individual and a social issue. From this point of view, in this study, it is aimed to draw attention to financial awareness by determining the financial literacy levels of students as Generation Z.Keywords
Financial Literacy, Financial Awareness, Generation Z, Healthcare Management.

Advanced Search


Announcements

    SMARTJOURNAL AĞUSTOS SAYISI YAYIN KABUL ETMEKTEDİR

    SMARTJOURNAL 

    Nisan sayısı için yayın kabulune başlamıştırAddress :İstanbul Kültür Üniversitesi, İİBF, İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 & +90 539 673 66 66 (WhatsApp & Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri