Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


DIGITAL TRANSFORMATION IN SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES ON COVID-19 DURATION
(DIGITAL TRANSFORMATION IN SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES ON COVID-19 DURATION )

Author : Oktay TAVAS    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 36
Page : 1772-1782
    


Summary

Bu çalışmada iki amaç benimsenmiştir. Bir yandan dijital dönüşümün teşviki ve Endüstri 4.0'ın geliştirilmesinde kamu inisiyatiflerinin temel uluslararası eğilimlerini belirlemeyi amaçladı. Bu, bazı ülkelere bazı tavsiyelerin ortaya çıktığı uluslararası "iyi uygulamaları" kurtarmak amacıyla yapılmıştır. Öte yandan, bazı KOBİ'lerinin dijital dönüşümünü teşvik edecek politikaların, uygulama özelliklerine özel dikkat gösterilerek araştırılması amaçlandı. Bu amaçla, aşağıdaki ülkelerde KOBİ'lerin dijital dönüşümünü teşvik eden politika ve araçlar incelendi ve analiz edildi: İspanya, Portekiz, Arjantin, Brezilya, Şili, Kolombiya ve Meksika. Çalışma, geçmişlerini ve gelişimlerini ihmal etmeden, bu konuyla ilgili en son planlara, stratejilere ve araçlara odaklandı. Tanımlayıcı belgesel tipi yaklaşım, kullanılan metodolojik strateji göz önüne alındığında önceden oluşturulmuş kategoriler tarafından yönlendirildi. Bu şekilde, KOBİ'lerin dijital dönüşümünü teşvik etmeye yönelik politikaların tasarım ve uygulama özellikleri, farklı düzeylerde kamu kurumları ve bakanlıklar, kamu-özel diyalog örnekleri arasındaki koordinasyona özel vurgu yapılarak analiz edildi.Keywords
Küçük işletmeler, Covid-19, dijital dönüşüm.

Abstract

This consultancy pursued a double objective. On the one hand, it aimed to identify the main international trends of public initiatives in the promotion of digital transformation and the development of Industry 4.0. This, with the purpose of recovering international “good practices” from which some recommendations to the countries of the Ibero-American space emerge. On the other hand, it was sought to investigate the policies to promote the digital transformation of Ibero-American SMEs, paying special attention to their implementation characteristics. To this end, policies and instruments that promote the digital transformation of SMEs in the following countries were surveyed and analyzed: Spain, Portugal, Argentina, Brazil, Chile, Colombia and Mexico. The study focused on the most recent plans, strategies and instruments around this issue, without neglecting their history and development. The descriptive documentary-type approach was guided by previously constructed categories given the methodological strategy used In this way, the characteristics of design and execution of the policies to promote the digital transformation of SMEs were analyzed, with special emphasis on coordination between the different levels of public bodies and ministries, public-private dialogue bodies, affected budgets and articulated systems for their evaluation and monitoring.Keywords
Small businesses, Covid-19, digital transformation.

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri