Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KELİME TEKRAR TEKNİĞİNİN OKUMA GÜÇLÜKLERİNİ GİDERMEDEKİ ÖNEMİ
(THE IMPORTANCE OF WORD REPETITIONTECHNIQUE IN REMOVING READING DIFFICULTIES )

Author : Şeyda EDİS   & Muamber YILMAZ  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 35
Page : 1594-1604
    


Summary

Okuma becerisi anlam kurma sürecidir. Anlama, bireyin okuma öncesi bilgisi ile okuma sırasında metinde verilen bilgi bağlantısını kurmasıdır. Bireyin anlamadan yaptığı okumalar seslendirmeden ibarettir. Bu yüzden okuma eylemi anlamayla sonuçlanmalıdır. Özellikle ilkokulda okuma ve okuduğunu anlamada sorunlar yaşayan çok sayıda öğrencinin olduğu tahmin edilmektedir. Öğrencilerin okumada yaşadıkları bu sorunlar okuma güçlüğü kavramı altında ele alınmaktadır. Okuma güçlüğü öğrencilerin okuma esnasında fiziksel veya zekâ yönünden sorunu olmamasına rağmen okumayı öğrenmede geride olma durumudur. Öğrencinin okuma güçlüğü yaşaması onun tüm derslerdeki akademik başarısını olumsuz etkilemektedir. Okuduğunu anlama becerisini bireye kazandırmak adına okuduğunu anlama yöntem ve teknikleri geliştirilmiştir. Bu yöntem ve tekniklerden biri de kelime tekrar tekniğidir. Kelime tekrar tekniği literatür de “Word Drill Technique” olarak yer almaktadır. Kelime tekrar tekniği yeni sözcükler edinmede etkilidir. Yapılan araştırmalar kelime tekrar tekniğinin sesli okumada yapılan hataları gidermede etkili olduğunu göstermektedir. Bu araştırma literatür taramasına yönelik derleme türü bir çalışmadır. Bu araştırmadan elde edilecek sonuçlar, alana sağlayacağı katkı açısından önemlidir.Keywords
Okuma, Sesli Okuma, Okuma Güçlüğü, Kelime Tekrar Tekniği.

Abstract

Reading skill is the process of establishing meaning. Understanding is the connection of the individual's knowledge before reading with the knowledge given in the text during reading. The individual's reading without understanding consists of vocalization. Sotheact of reading must result in understanding. It is estimated that there are a large number of students who have problems with reading and reading comprehension especially in primary school. These problems experienced by students in reading are considered under the concept of reading difficulty. Reading difficulty is thesituation of students who are behind in learning to read even though they have no physica lorintellectual problems during reading .The student's reading difficulties negatively affect his / her academic success in allcourses. Method sand techniques of reading comprehension have been developed in order to gain the ability of reading comprehension to the individual. One of these method sand techniques is word repetition technique. The word repeat technique is included in the literature as the “Word DrillTechnique. Word Repetition technique is effective in acquiring new words. Researchess how that word repeat technique is effective in eliminating errors in oral reading.This research is a compilation type study for literature review. The results of this research are important for its contribution to the field.Keywords
Reading, Oral Reading, Reading Difficulty, Word DrillTechnique.

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri