Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KARANLIK ÜÇLÜ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE ÇOCUKLUK ÇAĞI RUHSAL TRAVMALARI ARASINDA SAVUNMA MEKANİZMALARININ ARACI ROLÜ
(MEDIATING ROLE OF DEFENSE MECHANISMS BETWEEN DARK TRIAD PERSONALITY TRAITS AND CHILDHOOD MENTAL TRAUMAS )

KARANLIK ÜÇLÜ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE ÇOCUKLUK ÇAĞI RUHSAL TRAVMALARI ARASINDA SAVUNMA MEKANİZMALARININ ARACI ROLÜ

 
Author : Duru Lebibe VURAL    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 36
Page : 1734-1743
DOI Number: :
Cite : Duru Lebibe VURAL , (2020). KARANLIK ÜÇLÜ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE ÇOCUKLUK ÇAĞI RUHSAL TRAVMALARI ARASINDA SAVUNMA MEKANİZMALARININ ARACI ROLÜ. SOCIAL MENTALITY AND RESEARCH THINKERS JOURNALS, 36, p. 1734-1743. Doi: 10.31576/smryj.611.
    


Summary

Bu çalışma “Karanlık Üçlü” ile ifade edilen Narsizm, Makyavelizm ve Psikopatoloji kişilik özelliklerine sahip bireylerin çocukluk dönemi itibariyle geliştirdiği savunma mekanizmaları ile çocukluk çağı travmasından etkilenip etkilenmediğini ölçmeyi amaçlamaktadır. Araştırmanın örneklemini 18 yaş üstü 205 katılımcı (131 kadın ve 74 erkek) oluşturmaktadır. Veri toplama araçları olarak Kısa Karanlık Üçlü Ölçeği, Çocukluk Çağı Ruhsal Travmaları Ölçeği, Savunma Biçimleri Testi ve Demografik Bilgi Formu kullanılmıştır. Analiz sonucunda çocukluk çağı ruhsal travma ölçeğinin karanlık üçlü ölçeğini yordamadığı belirlenmiştir. Ölçeklerin toplam puanları üzerinden yapılan ilişki analizine göre savunma biçimleri ölçeği ile karanlık üçlü ölçeği arasında orta düzeyde bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Araştırmanın bir diğer hipotezi olan çocukluk çağı ruhsal travma ölçeği ile karanlık üçlü ölçeği arasında herhangi bir ilişki olmadığı belirlenmiştir. Aynı şekilde savunma biçimleri ile çocukluk çağı ruhsal travma ölçeği arasında anlamlı bir ilişki olmadığı tespit edilmiştir.Keywords
Karanlık Üçlü Kişilik Özelliği, Çocukluk Çağı Ruhsal Travma, Savunma Mekanizmaları.

Abstract

This study aims to find out the possible effects of childhood traumas on defense mechanisms that are developed by individuals who have dark triad personality traits, Narcissism, Machiavellianism, and Psychopathy. In this study, there are 205 participants, all of them over 18 years old (131 women and 74 men). As data collection tools, Short Dark Triad Scale, Childhood Mental Traumas Scale, Defense Mechanism Test, and Demographic Information Form were used. As a result, there was not any meaningful effect of the Childhood Mental Traumas Scale on Dark Triad Personality Scale. According to the correlation analysis which was implemented from the results of the total scores of the scales, there was a moderate level of relationship between the Dark Triad Scale and the Defense Mechanism Scale. As another subject of the study, there was not any significant relationship between Childhood Mental Traumas Scale and Dark Triad Personality Scale. Same way, according to the results of the study there was not any relationship between Defense Mechanism Scale and Childhood Mental Traumas Scale as well.Keywords
The Dark Triad, Childhood Mental Traumas, Defense Mechanisms.

Advanced Search


Announcements

    SMARTJOURNAL AĞUSTOS SAYISI YAYIN KABUL ETMEKTEDİR

    SMARTJOURNAL 

    Nisan sayısı için yayın kabulune başlamıştırAddress :İstanbul Kültür Üniversitesi, İİBF, İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 & +90 539 673 66 66 (WhatsApp & Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri