Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


AÇIK İNOVASYON: BİLGİ KEŞFİNİN SİSTEMATİKLEŞTİRİLMESİ VE TİCARİLEŞTİRİLMESİ İÇİN TEKNOLOJİK ETKİSİ
(OPEN INNOVATION: SYSTEMATISATION OF KNOWLEDGE EXPLORATION AND TECHNOLOGICAL EFFECT FOR COMMERCIALISATION )

Author : Bekir TAVAS    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 35
Page : 1573-1584
    


Summary

Organizasyonlar, iş başarısı için yeniliğin gerekli olduğu dinamik bir ortamla başa çıkmak zorundadır. Ayrıca, herhangi bir kuruluşun yenilik yapma yeteneği, yeni ürünler ve teknolojiler için fırsatlara yanıt verebilecek sürekli bir yeni fikir akışı ile doğrudan ilgilidir. İnovasyon sürecini başlatmadaki önemli rolüne rağmen, yeni fikirlerin ortaya çıkışını yönetmeye çalışmaktan ziyade, şirketler tarafından en çok savunulan yaklaşım, çok sayıda fikir üretilmesini teşvik etmektir. Bununla birlikte, yenilikçi ürün geliştirmenin başarısı, basitçe fikir üretmekten daha fazlası, diğer süreç özelliklerinin dikkate alınmasını gerektirir. Bu özelliklerin anlaşılmasına yardımcı olmak için önce analiz edilen literatüre dayalı bir Kavramsal Modelleme geliştirilir, daha sonra bu unsurların uygulamadaki davranışını anlamak için bir Veri Toplama Aracı uygulanır ve bir vaka çalışmasının belgesel analizi yapılır. Sektöründe yenilikçi olarak tanınan bir şirkette, sonuç Uygulamalı Kavramsal Modellemedir.Keywords
Anahtar Kelimeler: İnovasyon modelleri; Projeler; yönetim; teknoloji; yenilik stratejileri

Abstract

Organizations have to cope with a dynamic environment where innovation is essential for business success. Furthermore, the ability to innovate of any organization is directly related to a continuous flow of new ideas capable of responding to opportunities for new products and technologies. Despite its important role in initiating the innovation process, rather than trying to manage the emergence of new ideas, the approach most often advocated by companies is to encourage the generation of large numbers of ideas. However, the success of innovative product development, more than simply generating ideas requires that other process characteristics be considered. To help understand these characteristics, first, a Conceptual Modeling based on the analyzed literature is developed, later, to understand the behavior of these elements in practice, a Data Collection Instrument is applied, and a documentary analysis of a case study that is carried out in a company recognized as an innovator in its sector, the result is Applied Conceptual Modeling.Keywords
Keywords: innovation models; Projects; administration; technology; innovation strategies

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri