Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


COVID-19, DİJİTAL BANKACILIK SİSTEMLERİNİ YA DA DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜN BİR SONUCUNU GERÇEKTEN ETKİLEDİ
(COVID-19 HAS REALLY AFFECT ON DIGITAL BANKING SYSTEMS OR JUST A RESULT OF DIGITAL TRANSFORMATION )

Author : Serdal GÜNDÜZ    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 35
Page : 1562-1572
    


Summary

Dijital dönüşüm, finansal hizmetler pazarını yeni tür sağlayıcılara açtı: fintech'ler olarak bilinen girişimler ve daha yakın zamanda büyük teknoloji şirketleri. İkincisi, boyutları ve finansal hizmetleri entegre ettikleri dijital ekosistemlerin özellikleri nedeniyle rekabet ortamı için büyük bir yıkıcı potansiyele sahiptir. Bu makale, bu entegrasyonun kapsamının kısmen finansal düzenleme çerçevesi, veri erişim kuralları ve rekabet politikası tarafından nasıl koşullandırıldığını araştırmaktadır.Keywords
Anahtar Kelimeler: finansal hizmetler, dijital piyasalar, finansal düzenleme, veriler, rekabet politikası.

Abstract

Digital transformation has opened the financial services market to new types of providers: startups known as fintechs and, more recently, big tech companies. The latter have a great disruptive potential for the competitive landscape due to their size and the characteristics of the digital ecosystems in which they integrate financial services. This article explores how the scope of this integration is partly conditioned by the financial regulatory framework, data access rules, and competition policy.Keywords
Keywords: financial services, digital markets, financial regulation, data, competition policy.

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri