Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜKETİCİLERİN GÖZÜNDEN İTİBAR: ARÇELİK VE VESTEL TÜKETİCİLERİ ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME
(REPUTATION FROM THE EYES OF CONSUMERS: AN ASSESSMENT ON ARÇELIK AND VESTEL CONSUMERS )

Author : Nesrin CANPOLAT  ; Safiye KILIÇ & Hatice ÖZALTIN  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 35
Page : 1479-1494
    


Summary

Özet Günümüz piyasa ortamının hızlı değişen dinamik yapısı ve aynı işlevi ortaya koyan yüzlerce aynı ürün ve hizmetin olması markalar için daha zorlu bir mücadele alanı yaratmıştır. Bu zorlu süreçte de markalara can simidi olabilecek en önemli unsurlardan biri markaların çevresinde kendisi ile ilgili oluşturduğu izlenim sonucu meydana gelen itibar hâlesidir. Konunun öneminden hareketle de bu çalışma Fortune 2018 Türkiye Listesi’nin ilk 50 sıralamasında yer alan Beyaz Eşya ve küçük ev aletleri markalarının Niğde’deki tüketicilerinin gözünde itibarlarını ölçmeyi amaçlamıştır. Bu Liste’nin ilk 50 sıralamasında Arçelik ve Vestel bulunduğu için araştırmada kullanılan anket Arçelik ve Vestel tüketicileriyle gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler SPSS 24 Programı kullanılarak değerlendirilmiş ve verilere tanımlayıcı analiz yüzde yapılmıştır. Elde edilen veriler neticesinde itibar algısının farklı marka tüketicileri nezdinde değişik tanımlandığı görülmüştür. Örneğin Arçelik tüketicileri için markanın itibarını tanımlayan unsurlar finansal bakımdan güçlülük, güvenilir olma, eğitim, sağlık, kültür vb. gibi konularda faaliyetleri olması, tanınmış bir marka olması şeklinde sıralanmıştır. Vestel tüketicileri ise bu unsurları markanın vergilerini ödemesi, çalışanlarının hakkını koruması, ürün/hizmetlerinin fiyatının uygun olması ve yenilikçi bir marka olması şeklinde ifade etmişlerdir. Finansal güçlülük bağlamında da hem Arçelik hem de Vestel’in tüketicileri nezdinde büyük ve köklü bir marka algısına sahip olduğu saptanmıştır. Ancak toplumdaki temel sorunların çözümüne katkıda bulunmak için çaba gösterir sorusuna her iki markanın tüketicilerinin arzu edilen pozitif görüşü bildirmediği görülmüştür.Keywords
İtibar,Tüketici, Marka

Abstract

ABSTRACT The rapidly changing dynamic structure of today's market environment and the fact that there are hundreds of the same products and services that demonstrate the same function have created a more challenging area for brands. One of the most important elements that can be a lifeline for brands during this difficult period is the reputation that occurs as a result of the impression that brands have created around them. Based on the importance of the subject, this study aimed to measure the reputation of white goods and small household appliance brands listed in the Fortune 50 List of Turkey in the eyes of consumers in Niğde. Since Arçelik and Vestel are included in the first 50 firms in the List, the survey used in the research was conducted with Arçelik and Vestel consumers. The data obtained were evaluated using the SPSS 24 Program and descriptive analysis was performed on the data. As a result of the data obtained, it was observed that the perception of reputation is defined differently among the consumers of different brands. For example, the elements that define the reputation of the brand for Arçelik consumers were listed as financial strength, reliability, having activities related to the areas such as education, health, culture, etc. and being a well-known brand. On the other hand, Vestel consumers expressed these elements as paying the taxes, protecting the rights of their employees, the price of their products/services and being an innovative brand. In the context of financial strength, it has been determined that both Arçelik and Vestel have a large and deep-rooted brand perception among their consumers.. However it was observed that the consumers of both brands did not report the desired positive opinion in response to the question; “Does this firm strive to contribute to the solution of fundamental problems in the society?”.Keywords
Reputation, Consumer, Brand

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri