Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


RİSK SERMAYESİNİN TEORİK TEMELLERİ VE UYGULAMA YÖNTEMLERİ
(THEORETICAL FOUNDATIONS AND APPLICATION METHODS OF VENTURE CAPITAL )

Author : Oğuz BAL    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 35
Page : 1546-1561
    


Summary

Risk Sermayesi ya da İslam Ekonomisinde mudarebe, faizli yönteme alternatif bir finansman yöntemi olarak gelişti. Yöntemin tarihsel arka planında oldukça geniş bir çalışma alanı bulan araştırmacılar katında modelin İslami kaynaklı olduğunda uzlaşılmıştır. Ticaretiyle, sanatıyla, kurum ve kurallarıyla yaşanmış olan bir medeniyetin ürettiği bu yöntem, Batı’ya 10. Yüzyıldan itibaren yansımıştır. Çalışmadan anlaşılacağı gibi İslam Fıkhının çatısında olmuş ve olması muhtemel sorunlara çözümler önerilmiştir. Mudarebe, günümüzde inovasyon ve AR-GE ile iş dünyasına yeni ufuklar açma potansiyeline sahiptir. Mudarebe; bir tarafta sermaye sahibi yatırımcı diğer tarafta da girişimci olmak üzere, bir ya da birkaç alanda faaliyet göstererek kar sağlama amacıyla akde dayalı birlikteliktir. Elde edilecek kȃr ise, katılımcılarca belirtilen oranlarda paylaşılacaktır. Herhangi bir risk ortamında amaç gerçekleşmeyince akit bozulur ve girişimci yaptığı çalışmadan dolayı kullanım bedelini alır. Bu çalışma betimleyici analiz yöntemiyle, Mudarebe adı altında faizsiz bir finans yönteminin olduğunu ifade etmek ve günümüzde de aktüel olarak uygulanan bir finansman tekniğini tanıtmak amaçlanmıştır.Keywords
Şirket, Kar, Risk, Girişimci

Abstract

Venture in venture capital or Islamic economy developed as an alternative method of financing to interest rate method. The researchers, who found a very wide field of study in the historical background of the method, agreed that the model was of Islamic origin. This method, produced by a civilization that has been experienced with its trade, art, institutions and rules, has been reflected to the West since the 10th century. As it can be understood from the study, Islamic Fiqh has been on the roof and solutions have been proposed for possible problems. Mudarebe has the potential to open new horizons to the business world through innovation and R & D. In this study, it is aimed to express that there is an interest-free finance method under the name of Mudarebe with the descriptive analysis method and to introduce a financing technique which is currently practiced today.Keywords
Company, Profit, Risk, Entrepreneur

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri