Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ “TÜRKÇE ÖĞRENİYORUM” İSİMLİ DERS KİTAPLARINDAKİ OKUMA METİNLERİNİN VE GÖRSELLERİNİN KÖK DEĞERLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
(ANALYSİS OF THE READİNG TEXTS OF YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ TEXTBOOKS THAT NAMED “I AM LEARNİNG TURKİSH” AND THE VİSUALS IN THESE BOOKS İN TERMS OF ROOT VALUES )

Author : Arzu KAYA EMÜL   & Sevil BÜYÜKALAN FİLİZ  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 35
Page : 1585-1593
    


Summary

Değerler bir toplumu ayakta tutan en önemli ögelerden biridir. Toplumdan topluma farklılık göstermekle birlikte bazıları evrensel özellik taşır. Millî Eğitim Bakanlığının “kök değer” olarak ifade ettiği değerlerin her topluma hitap ettiği düşünülmektedir. Gerek ana dili olarak gerek de yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde değer aktarımı önemli olmaktadır. Bu çalışmada Yunus Emre Enstitüsü Türkçe öğreniyorum (3 ve 4) ders kitaplarındaki okuma metinlerinin ve görsellerinin kök değerler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Öğreniyorum 3 ve 4 kitabının okuma metinleri incelendiğinde toplamda 92 defa kök değerlere yer verildiği görülmektedir. En çok yer verilen değer 26 defa tekrarlanan sevgi olurken onu takip eden değerler özdenetim(15) ve sorumluluk(12) olmuştur. En az yer verilen değerler ise dürüstlük(1) ve adalettir(2). Bahsi geçen kitapların görselleri incelendiğinde ise metin içerikleriyle uyumlu bir sonucun olduğu anlaşılmaktadır. Görsellerde toplamda 106 defa kök değerlere yer verildiği görülmektedir. En çok yer verilen değerlerin sevgi(33), sorumluluk(16), dostluk(14) ve özdenetim(14) olduğu anlaşılmaktadır. En az yer verilen değerlerin ise sabır(1), adalet(2) ve vatanseverlik(3) olduğu dikkat çekmektedir. Dürüstlük değerine her iki kitaptaki görsellerde de yer verilmemiştir.Keywords
Değerler eğitimi, Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi, Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Öğreniyorum Ders Kitapları.

Abstract

Values are one of the most important elements that keep a society alive. Although it differs from society to society, some have universal characteristics. The values expressed as root values by the Ministry of National Education are thought to appeal to every society. The transfer of value is important in teaching Turkish both as a mother language and as a foreign language. In this study, it is aimed to examine the reading texts and visuals in "I am learning Turkish (3 and 4)" textbooks of Yunus Emre institute in terms of root values. When the reading texts of Yunus Emre Enstitüsü "I am learning Turkish 3 and 4" are examined, it is seen that total root values are given 92 times. The most commonly used value was love repeated 26 times, followed by self-audit (15) and responsibility (12). The least mentioned values are honesty (1) and justice (2). When the visuals of these books are examined, it is understood that there is a concordant result with the text contents. In the visuals, it is seen that root values are given 106 times in total. It is understood that the values that are mostly included are love (33), responsibility (16), friendship (14) and self-control (14). The least mentioned values are patience (1), justice (2) and patriotism (3). The value of honesty is not included in the visuals in both books.Keywords
Values education, Teaching Turkish As A Foreign Language, Yunus Emre Enstitüsü I Learn Turkish Textbooks.

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri