Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


DAVUT PEYGAMBER KISSASINDA GEÇEN “NA’CE / KOYUN BAHSİ” ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER
(EVALUATIONS ABOUT THE ISSUE OF "NA'CE / SHEEP", THAT DESCRIBED IN THE LIFE STORY OF PROPHET DAVİD )

Author : Maşallah TURAN    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 33
Page : 1257-1275
    


Summary

Kur’an tefsirinin doğru ve sağduyulu olarak yapılabilmesinin en önemli ilkelerinden birisi, sahip olunan peşin fikri destekleme amacıyla kutsal metni keyfi veya gelişigüzel yorumlarla bağlamından koparma çabalarından uzak durabilmektir. Çünkü bu tarz durumlarda, metnin ne dediğinden çok, ona neler söyletilebileceği hususu ön plana çıkmaktadır. Bu ise tarafsız ve objektif anlamayı engelleyen önemli bir etkendir. Metnin muhtevasıyla pek ilgisi olmamasına rağmen sahip olunan peşin fikir, çoğunlukla kökü ve kaynağı pek sağlam olmayan, hikâye kırıntılarıyla yoğrulmuş geleneksel ögelere dayanmaktadır. Yanısıra bahsedilen peşin fikirler, ulaştığı toplumlarda azımsanmayacak bir oranda kendisine gönül veren bireyleri de bir şekilde bulabilmektedir. Bu duruma verilebilecek en etkin örneklerden birisi de Davut Peygamber kıssasında anlatılan iki tarafın birbirinden şikâyetçi oldukları “na’ce/koyun” meselesidir. Bazı yorumlarda “na’ce” diye bahsedilen şeyin aslında kadın olduğu, Davut Peygamberin ordusunda bir nefer olan Ûriyâ isimli bir adamın nikâhlı karısını çıplak bir vaziyette görüp âşık olduğu ve mezkûr kadınla evlenebilmenin türlü türlü yollarına başvurduğu dile getirilmektedir. İşte bu çalışma, sözü edilen iddianın doğru olup-olmadığını ve bu çerçevede söylenen şeylerin bir peygambere yakışıp-yakışmadığını analitik bir şekilde ortaya koyup değerlendirmeyi amaç edinmektedir.Keywords
Davut Peygamber, Na’ce, Ûriyâ, Kadın, Aşk.

Abstract

One of the most important principles of Qur'anic commentary being done correctly and without prejudice is to stay away from the efforts to detach the scriptures from the context with random or arbitrary interpretations in order to support a previously accepted idea. Because in such cases, the issue of what can be said to text comes to the fore rather than what the text says. This is an important factor that prevents neutral and objective understanding. The prejudiced idea, sometimes which has nothing to do with the content of the text, is mostly based on traditional elements, whose root and source are not very robust, kneaded with story fragments. In addition, the mentioned ideas can somehow find individuals who adopt itself to a considerable extent in the societies it reaches. One of the most effective examples that can be given to this situation is the issue of “na'ce / sheep” where the two sides described in the story of the Prophet David complain about each other. In some comments, it called as: What is expressed as "Na'ce" which mentioned in the Qur'an is actually a woman. The Prophet David saw the wife of Ûriya, a soldier in his army, in a naked position and then fell in love with her, then he resorted to all sorts of ways to marry the woman mentioned. This study aims to analyze and evaluate whether the claim in question is true and whether the things said within this framework suit for a prophet.Keywords
Prophet David, Na'ce, Ûriyâ, Woman, Love.

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri