Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KARŞILIKLI ÖĞRETİM STRATEJİSİNİN OKUDUĞUNU ANLAMA BECERİLERİNİ GELİŞTİRMEDEKİ ÖNEMİ
(THE IMPORTANCE OF RECIPROCAL TEACHING STRATEGY IN IMPLEMENTING SKILLS OF READING COMPREHENSION )

Author : Saniye ARICAN  & Muamber YILMAZ  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 33
Page : 1219-1228
262    184


Summary

Sümerlerin yazıyı buluşundan yüzyıllar sonra matbaanın icadı ve gelişmesiyle birlikte okuma becerisi artmıştır. Okuma faaliyetinin artışıyla birlikte çeşitli okuma stratejileri geliştirilmiş ve okuma eylemi üzerine araştırmalar yapılmıştır. Bu araştırma ise okuma eyleminin işlerlik kazandığı anlama boyutuna vurgu yapmaktadır. Okuma, ön bilgilerini kullanarak duyu organları tarafından alınan sembollerden anlam kurma sürecidir. Okuma anlamayı gerektirmektedir. Anlamadan yapılan okuma ancak seslendirmekten ibarettir. İçinde yaşadığımız çağ bilgi akışının ve anlam kurmanın hızlı olduğu bir zaman dilimidir. Bu çağa ayak uydurmak için okunanları doğru ve hızlı bir şekilde anlamak gerekmektedir. Araştırmada okuduğunu anlama ile önem kazanan okuma eyleminin stratejileri arasında yer alan karşılıklı öğretim stratejisi üzerinde durulmuştur. Araştırmanın amacı karşılıklı öğretim stratejisinin okuduğunu anlama becerilerini geliştirmedeki önemini vurgulamaktır. Bu amaç doğrultusunda öncelikle okuma becerisi, okuduğunu anlama ve okuduğunu anlama stratejileri hakkında alan yazındaki yurt içi ve yurt dışı araştırmalara ulaşılmıştır. Bu araştırmalar ışığında karşılıklı öğretim stratejisinin basamakları açıklanmış ve bu aşamaların nasıl uygulanacağına dair bilgiler verilmiştir. Bu araştırmada derleme yöntemi kullanılmıştır. Bu araştırma elde edilecek sonuçların alana katkı sağlaması açısından önemlidir.Keywords
Okuma, Okuduğunu Anlama, Okuduğunu Anlama Stratejileri, Karşılıklı Öğretim Stratejisi

Abstract

With the invention and development of the printing center, the reading skills of the Sumerians increased centuries after the invention of writing. With the increase of reading activity, various reading strategies have been developed and researches on reading action have been carried out. This research emphasizes the dimension of comprehension in which reading action becomes effective. Reading is the process of making sense of the symbols taken by the sense organs using their prior knowledge. Reading requires understanding. Reading without understanding consists only of voicing. It is a time period in which the information flow and meaning building we live in is fast. In order to keep up with this age, it is necessary to understand what is being read correctly and quickly. In the research, mutual teaching strategy which is one of the strategies of reading action gaining importance with reading comprehension is emphasized. The aim of the research is to emphasize the importance of mutual teaching strategy in developing reading comprehension skills. In line with this aim, firstly, domestic and international researches on reading skills, reading comprehension and reading comprehension strategies were reached. In the light of these studies, the steps of the mutual teaching strategy have been explained and information has been given on how to implement these stages. In this research, compilation method was used. This research is important in terms of contributing the results to the field.Keywords
Reading, Reading Comprehension, Reading Comprehension Strategies, Reciprocal Teaching Strategy.

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri