Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


How Covid-19 Outbreak Affects Tourists’ Travel Intentions? A Case Study In Turkey
(Covid-19 Salgını Turistlerin Seyahat Niyetlerini Nasıl Etkilemektedir? Türkiye’de Bir Durum Çalışması )

How Covid-19 Outbreak Affects Tourists’ Travel Intentions? A Case Study In Turkey

 
Author : Meltem ALTINAY ÖZDEMİR  & Sercan YILDIZ  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 32
Page : 1101-1113
DOI Number: :
Cite : Meltem ALTINAY ÖZDEMİR & Sercan YILDIZ, (2020). How Covid-19 Outbreak Affects Tourists’ Travel Intentions? A Case Study In Turkey. SOCIAL MENTALITY AND RESEARCH THINKERS JOURNALS, 32, p. 1101-1113. Doi: 10.31576/smryj.562.
425    214


Summary

Bu çalışma, COVID-19 salgınının turistlerin seyahat niyetleri üzerindeki etkilerini incelemeyi amaçlamaktadır. Keşifsel araştırma niteliği gösteren araştırma, 2020 yılının Nisan ayının başlarında Türkiye’de yürütümüştür. Araştırma verilerinin toplanmasında amaçlı örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Örneklem, Türkiye’de yaşayan ve salgından önce yılda en az bir kez seyahat etme alışkanlığı olan 62 potansiyel turistten oluşmaktadır. Verilerin toplanmasında yarı yapılandırılmış soru formu kullanılmıştır. Araştırma bulguları, COVID-19 salgınının turistleri olumsuz bir şekilde ekonomik ve psikolojik açıdan etkilediğini ortaya koymuştur. Salgın, turistlerin seyahat görüşlerini ve duyusal algılarını korku, endişe, risk, tehlike, güvensiz ve rahatsız edici duyguları temelinde olumsuz yönde etkilemektedir. Bununla birlikte, turizm işletmelerine duyulan güvenin kısmen değişmesine neden olmaktadır. Araştırmada turistlerin genellikle salgının etkileri geçtikten en erken altı ay sonra seyahat etmeyi düşündükleri görülmüştür. Salgından dolayı turistlerin endişelerinin devam etmesi halinde, COVID-19 sonrası doğa temelli turizm gibi özel ilgi turizm türlerine ilginin artacağı tespit edilmiştir. Bununla birlikte, araştırmada hem finansal hem de geçici bir süreyle kısıtlanan potansiyel turistlerin, 2020 yılındaki seyahat planlarına ilişkin iptal etme veya erteleme kararı aldıkları ortaya konmuştur.Keywords
Seyahat niyeti; turist davranışı; turist psikolojisi; pandeminin etkileri; keşifsel araştırma

Abstract

This study aims to examine effects of COVID-19 outbreak on tourists’ travel intention. The study is an exploratory research that conducted in early April (2020) in Turkey. Purposive sampling was applied in the research. Research sample consists of 62 potantial tourists that live in Turkey and have habit of traveling at least once a year before COVID-19 outbreak. The research was adopted qualitative research method. A semi-structured questionnaire was used in data collection. Findings showed that COVID-19 affects tourists both economically and psychologically negatively. Results indicated that COVID-19 outbreak changed tourists’ travel perspectives negatively based on feelings of fear, worry, risk, danger, insecurity and discomfort, and partially changed tourists’ trust to tourism businesses. Tourists mostly think traveling six months later after outbreak’ effects have ended. Tourists will be interest in special interest tourism such as nature-based tourism in post-COVID-19, if their concerns about pandemic continue. In addition, this study revealed that potential tourists, who are both financially and temporally restricted, decide to cancel or delay their traveling plans in 2020.Keywords
Travel intention; tourist behavior; tourist psychology; effects of pandemic; exploratory research

Advanced Search


Announcements

    SMARTJOURNAL NİSAN SAYISI YAYIN KABUL ETMEKTEDİR

    SMARTJOURNAL 

    Nisan sayısı için yayın kabulune başlamıştırAddress :İstanbul Kültür Üniversitesi, İİBF, İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri