Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Knowledge Management Capability, Entrepreneurial Strategy Making Capability and Organizational Effectiveness: Evidence from Turkey
(Bilgi Yönetim Yeteneği Ve Organizasyonel Etkililik Arasindaki Ilişkide Girişimcilik Stratejisi Geliştirme Yeteneğinin Aracilik Etkisi: Türkiye’den Bir Örnek )

Author : Cenk TUFAN  & Özlem Yaşar UĞURLU  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 10
Page : 208-227
300    185


Summary

Bu çalışmanın amacı organizasyonlarda bilgi yönetim yeteneği ve organizasyonel etkililik arasındaki ilişkiyi ve bu ilişkide girişimcilik stratejisi geliştirme yeteneğinin aracılık etkisini araştırmaktır. Türkiye’de mevcut ve faal durumda olan 18 serbest bölgedeki üretim, patent ve Ar-Ge çalışması yaparak hali hazırda faaliyetlerine devam eden inovatif-girişimci işletmeler bu çalışmanın evrenini oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında 311 işletmeye mail yoluyla anket gönderilmiştir. Elde edilen bu veriler LISREL 8.8. programı kullanılarak yapısal eşitlik modellemesi (YEM) ile analiz edilmiştir. Yapısal Eşitlik Modellemesi sonucunda, organizasyonel etkililik ile bilgi yönetimi arasındaki ilişki ampirik olarak kanıtlanmakla beraber, girişimcilik stratejisi geliştirme yeteneğinin bilgi yönetimi ile organizasyonel etkililik arasında aracılık etkisine sahip olduğu saptanmıKeywords
Bilgi Yönetimi, Bilgi Yönetim Yeteneği, Girişimcilik Stratejisi Geliştirme Yeteneği, Organizasyonel Etkililik

Abstract

The aim of this study is to investigate the relationship between knowledge management capabilities and organizational effectiveness in organizations and the mediating effect of entrepreneurial strategy making capability in this relationship. The universe of this study is constituted by innovative-entrepreneurial businesses, launched in 18 active free zones in Turkey that are currently operating and having R&D activities. A survey was conducted and a sample of 206 organizations was analyzed using path analysis with LISREL 8.8. Software. As a result, the relationship between organizational effectiveness and knowledge management capabilities has been empirically proven; additionally, it has been found that the entrepreneurial strategy making capability has a mediating effect between knowledge management capabilities and organizational effectiveness.Keywords
Knowledge management, knowledge management capability, entrepreneurial strategy making capability, organizational effectiveness

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri