Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


NİTEL BİR ARAŞTIRMA TEKNİĞİ OLARAK: DURUM ÇALIŞMASI
(AS A QUALITATIVE RESEARCH TECHNIQUE: CASE STUDY )

Author : Ruzi TAGHİSOYLU    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 33
Page : 1161-1167
204    116


Summary

Bu çalışmada, durum çalışmasının nitel bir araştırma yöntemi olarak geçmişten bugüne gelişimi, durum çalışmasına karşı olan önyargılar, alan yazısında geçen farklı tanımları ve türleri, planlama aşamaları, geçerlilik güvenirlik kavramları, genelleme çalışmaları ve desenine değinilmiştir. Yapılan araştırmada durum çalışmasının kullanım alanları, yararlı ve zararlı yönleri ile ilgili bilgiler sunulmaktadır. Durum çalışmasının sosyal bilim alanında kullanıma başlanılması, süreç içerisinde alana birçok katkıda bulunmuştur. Genellikle dil öğrenimi konusunda çok elverişli bir çalışma tekniği olarak görülür. Sağladığı veri arşivi sayesinde, kaynak teşkiline katkı sağlamıştır. Görünüşte durum çalışması genelleme tekniği olarak gözükse de asıl amacı kuram oluşturmaktır. Tam teşekkürlü pilot çalışmalarda, vaz geçilmez bir araştırma yöntemi olarak bilinir. Durum çalışması geniş bir sınıf hakkında bilgi toplayamaz ama fenomen bir sınıfın tek bir örneğini ayrıntılı bir şekilde inceleme sağlaya bilir. Bu açıklamam doğrudan değil ama dolaylı yollarla durum çalışmasının geleneksel bilgeliğini ortaya koymaktadır. Pozitivizm ötesi anlayışını ortaya koyduğu tek bir doğrunun olmadığı düşüncesinden yola çıkarak vaka analizinin kullanıla bilirliğini, yol göstermede büyük katkı sağlayacağı ortadadır.Keywords
Araştırma Yöntemleri, Nitel Araştırma, Durum Çalışması

Abstract

İn this study, the development of case study from past to present as a qualitative research method prejudices against case study, different definitions and types, planning, stages, validity and reliability concepty generalizasyon studies and pattern are mentioned. Usage areas, useful and harmful aspects of case studies. The introduction of the case study in the field of social science has made many contributions to the field in the process. It is generally regarded as a very convenient working technique for language learning. Although apparently the case study seems to be a generalization technique, its main purpose is to create a theory. It is known as an indispensable research method in pilot studies with full thanks. Case study cannot collect information about a large class, but the phenomenon can provide a detailed study of a single instance of a class. This statement is not direct but indirectly reveals the traditional wisdom of the case study. t is obvious that the usability of case analysis will make a great contribution in guiding, based on the idea that there is not a single truth that reveals the post-positivist understanding.Keywords
Research Methods, Qualitative Research, Case Study.

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri