Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Akran Zorbalığında Bilişsel Davranışçı Terapi Uygulaması: Olgu Sunumu
(Cognitive Behavior Therapy Application In Peer Bullying: Case Report )

Author : Hatice YALÇIN  ; Emine ERKOÇ & Şerife KAYA  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 32
Page : 936-943
165    62


Summary

Ergenlerin yaşadıkları zorbalığa yönelik doğru tepki verememe nedeni, onların düşünce yapısından kaynaklanabilmektedir. Ergenin işlevsel olmayan düşünce yapısı değiştirildiğinde duygusal ve davranışsal sorunlar ortadan kalkmaktadır. Bu çalışmada, sürekli akran zorbalığına maruz kalan on beş yaşındaki erkek bireye kısa süreli, şimdiki zaman odaklı, var olan problemleri çözmeye, işlevsel olmayan düşünce ve davranışları değiştirmeye yönelik danışmanlık uygulamaları yapılmıştır. Sokratik sorgulama, kendini açma, olumlu iç ses oluşturma, ev ödevleri, farzet ki tekniği, alternatif bakış açısı, çifte standart tekniği, kanıt inceleme, davranış deneyleri, arkadaşına ne tavsiye edersin tekniği gibi bilişsel davranışçı uygulamalar yapılarak kurban rolü nedeniyle oluşan varsayımlarının işlevsel düşüncelere dönüştürülmesi sağlanmıştır. Kendi bedenine ve kişiliğine yönelik işlevsel düşünceler oluşturması ve duygularını tanıması amacıyla duygu sözlüğü hazırlaması istenmiştir. Olgunun yedi görüşmeden sonra işlevsel olmayan düşüncelerini ve duygularını tanıdığı, davranış yönetimi konusunda özgüven kazandığı ve başetme becerilerinde önemli gelişmeler sağladığı gözlenmiştir. Bu çalışmanın, “zorbalıkta mağdur olma ve bilişsel çarpıtmalar” boyutlarına taşınarak ele alınmasının literatüre önemli katkısının olacağı düşünülmektedirKeywords
Zorbalık, Biyodavranışsal Yaklaşım, Ergenlik

Abstract

Adolescents are not able to react correctly when exposed to bullying. This is due to their mentality. If the adolescent's dysfunctional mindset is changed, emotional and behavioral problems disappear. In this study, a fifteen-year-old male adolescent who was constantly exposed to peer bullying was investigated. Counseling services were provided to solve existing problems and change dysfunctional thoughts and behaviors. "Socratic inquiry", "self-disclosure", "creating a positive inner voice", "homework", "assume that technique", "alternative perspective", "double standard technique", "proof examination", "behavior experiments", and "What would you recommend to your friend" techniques were applied. The adolescent was provided to form functional thoughts about himself. An emotional dictionary was prepared to recognize his own feelings. At the end of the research, he recognized his dysfunctional thoughts and feelings. Gained confidence in behavior management. It provided important improvements in coping skills. This study will have an important contribution to the literature on “bullying and cognitive distortions”.Keywords
Bullying, Biobehavioral Approach, Adolescence

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri