Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Enstalasyon Sanatı ve Hale Tenger'in Çalışmalarından Örneklemler
(Installation Art And Hale Tenger’s Artworks Samples )

Author : Gözde ÖZALTUN    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 32
Page : 1033-1046
164    62


Summary

Bu çalışmada Enstalasyon Sanatı’nın doğuşundan günümüze kadar gelen süreci anlatılmaya çalışılmıştır. Sanatın etkilendiği yaklaşımlar ve şekillenme biçimleri ele alınmıştır. Hale Tenger’in eserleri üzerinden analizler yapılarak objektif yorumlara gidilmiştir. Bu analizlerle hem enstalasyon sanatına hem de eserlere daha farklı bakmaya, algı, imge ve yaratıcılığı kullanarak eser üzerinde aydınlatıcı bilgiye sahip olma amaçlanmıştır. Hale Tenger’in sanatı, anlatım tarzı ve eserlerinin temaları ortaya konmaya çalışılmıştır. Diğer bir yandan da enstalasyon uygulamasının izleyici ile buluşma esnasında kişi üzerindeki etkileri Tenger’in eserleri üzerinden ele alınmıştır. Sanatçının tesadüfi yöntemle 3 enstalasyonu seçilerek nitel araştırma yöntemlerinden biçim ve içerik analizi yolu ile incelenmiştir.Keywords
Enstalasyon, Hale Tenger, Biçim ve İçerik Analizi

Abstract

In this study, installation art extant from the birth process has been explained. Which affected the shaping of art forms and approaches are discussed. The Artist Hale Tenger’s through the works of analysis was performed in the lens reviews have been made. Both of these analyzes as well as installation art works look different, perception, image and enlightening information on work using creativity to have been aimed. Hale Tenger’s art, narrative style and themes of his works have tried to reveal. On the other hand the installation of the application on the person during the meeting with the audience through the works of Tenger the effects are discussed. The artist's 3 installations were chosen by chance method and analyzed by means of format and content analysis, one of the qualitative research methods.Keywords
Installation, Hale Tenger, Format and Content Analysis

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri