Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Kısa Süreli Çözüm Odaklı Yaklaşımda Aile Danışmanlığı
(Famıly Counselıng In Solutıon Focused Brıef Approach )

Author : Muhammed Ali AĞCA   & Selahattin AVŞAROĞLU  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 32
Page : 1021-1032
162    66


Summary

Günümüzde, aile yapısının yanısıra ihtiyaçların da değiştiği görülmektedir. Bu durumda da klasik terapilerin yanında yeni aile danışmanlığı kuramları ortaya çıkışmıştır. Bu çalışmada, postmodern yaklaşımlardan kısa süreli çözüm odaklı yaklaşımın aile danışmanlığında kullanılabilirliği incelenmiştir. Böylelikle bu yaklaşımın felsefi boyutu, bakış açısı ve terapi yaklaşımı belirlenmeye çalışılmıştır. Postmodern yaklaşımların genellikle ekonomiklik, pratiklik, kısa süreli olma gibi özelliklerinden dolayı tercih ediliyor olmaları önemlerini artırmaktadır. Yapılan doküman incelemesi sonucunda, bu yaklaşımın tekniklerinden sıklıkla yararlandığı anlaşılmaktadır. Son zamanlarda oldukça popüler bir yaklaşım olmasına rağmen alanyazında öğretici ve geliştirici araştırmaların sayısının fazla olmadığı görülmüştür. Bu çerçevede, aile danışmanlığı hizmetlerinin dinamik yapısı vurgulanarak, aile kavramı ve değişimi, aile danışmanlığı ve gelişimi, postmodern bir yaklaşım olarak Çözüm Odaklı Kısa Süreli Aile Danışmanlığının kuramsal ve felsefi temelleri, kurulan terapötik ilişki, yaklaşımda kullanılan teknikler, yaklaşımın güçlü ve sınırlı yönleri incelenmiştir. Alanyazın kaynaklı yapılmış olan bu çalışmada, kısa süreli çözüm odaklı yaklaşımın temel parametrelerinin aile danışmanlığı için de geçerli olduğu görülmüştür. Bu yaklaşımın, geçmiş yaşantılarla ilgilenmeyip geleceğe dönük karar alma ve gelişmeyi hedef aldığı anlaşılmaktadır. Sonuç olarak kısa süreli çözüm odaklı yaklaşımın; ekonomik oluşu ve zaman alıcı olmayışı, daha kısa sürede sonuca ulaşılabilmesi açısından aile danışmanlığında kullanılmasının fayda sağlayacağı söylenebilir.Keywords
Çözüm odaklı, aile danışmanlığı.

Abstract

Nowadays, it has been seen that the needs have changed as well as the family structure. In this case, the new approaches for family counseling have emerged in addition to the classic therapies. In this study, solution focused brief approach which is one of the post modern approaches has been analyzed to see whether it can be used in family counseling. Thus, this approach has been tried to be determined in terms of the philosophical dimension, perspective and therapy approach. The fact that the postmodern approaches are generally preferred because of their characteristic features such as being economical, practical and short-term increases their importance. As a result of this analysis, it has been understood that this approach frequently benefits from these techniques. The numbers of the pragmatic and developing studies are not high in the literature, however, it has been a quite popular approach recently. Within this scope, the theoretical and philosophical foundations of the solution focused brief family counseling, established therapeutic relationships, the techniques used in the approach and the strengths and limited aspects of the approach have been examined by emphasizing the dynamic structure of family counseling services as a concept and change of family, family counseling and development as a postmodern approach. It has been seen that the basic parameters of solution focused brief approach are also valid for family counseling in this study based on the literature. It has been understood that this approach is not concerned with the past experiences and it aims to make decisions and develop for the future. It can be said that it is beneficial to use it in family counseling in terms of being economical and short term solution and not being time consuming.Keywords
Solution focused, family counseling.

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri