Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Erdemli Halk Eğitim Merkezinde Eğitim Alan Kadınların Kültürel Miras Turizminde Algılarının Tespiti
(Determination Of The Perceptions Of Women Receiving Education In Erdemli Public Education Center In Cultural Heritage Tourism )

Author : Hicran Hanım HALAÇ  & Ruşen ERGÜN  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 32
Page : 1134-1147
164    62


Summary

Bir bölgede kültürel miras turizm sürdürülebilirliğinin kültürel mirasın gerçek sahipleri olan halkın kültürel miras turizminde yer almasına bağlı tutulması ve bu çalışmalarda fikirlerine başvurulmasının önemi çalışma kapsamında Mersin’in Erdemli ilçesinde değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmeler için Erdemli Halk Eğitim Merkezi’nde eğitim alan 65 kadına anket uygulanmış, 59 anket sonucu değerlendirmeye alınmıştır. Anket 3 bölüm ve toplam 15 açık/ kapalı uçlu sorudan oluşmaktadır. Ankete katılım sağlayan kadınların demografik özellikleri ve ankette yöneltilen sorulara verdikleri cevaplar sayı/yüzde şeklinde tablolarda belirtilmiş olup bunların analiz ve değerlendirilmeleri yapılmıştır. Anket analizleri sonucunda katılımcıların genel anlamda turistik olarak öne çıkan Kızkalesi ve Cennet Cehennem gibi somut kültürel mirasların farkındayken birçok somut ve somut olmayan kültürel mirasın farkında olmadıklarının tespiti yapılmıştır. Ayrıca kadınların kültürel miras turizminde aktif bir rol oynamadığı, kadınlar özelinde halkın turizmin ekonomik, sosyal ve çevresel avantajlarının yeterince farkında olmadığı görülmektedir. Bunların yanı sıra Halk Eğitim Merkezi ve yerel yönetimlerin bu konuda halkı yeterince bilinçlendirmediği tespit edilmiştir.Keywords
Kültürel Miras, Turizm, Farkındalık, Yerel Halk, Halk Eğitim Merkezi

Abstract

Within the scope of the study, the importance of keeping cultural heritage tourism sustainability in a region adhering to the people who are the real owners of cultural heritage in cultural heritage tourism and using ideas in these studies were evaluated in the Erdemli district of Mersin. For these evaluations, 65 women who were trained at Erdemli Public Education Center were surveyed and 59 results were evaluated. The survey consists of 3 sections and a total of 15 open / closed-ended questions. The demographic characteristics of the women participating in the questionnaire and their answers to the questions posed in the questionnaire are stated in the tables as numbers / percentages and their analyzes and evaluations were made. As a result of the survey analysis, it was determined that the participants were aware of the concrete cultural heritages such as Kızkalesi and Cennet Cehennem, which were generally touristic, and were not aware of many concrete and intangible cultural heritages. In addition, it is seen that women do not play an active role in cultural heritage tourism and that the public is not aware of the economic, social and environmental advantages of tourism in particular. In addition, it was determined that the Public Education Center and local administrations did not raise the awareness of the public sufficiently in this regard.Keywords
Cultural Heritage ,Tourism, Awareness, Local People, Public Education Center

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri