Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Büyük Selçuklu Devleti ile Abbasi Hilafeti Arasında Gerçekleşen Siyasi Evlilikler
(Political Marriages Between The Great Seljuk State and the Abbasi Caliphate )

Author : Gülşen İSTEK    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 32
Page : 944-961
163    63


Summary

Hz. Peygamberin sünneti olan evlilik, aradaki husumetin çözülmesinde, taraflar arasında akrabalık bağı kurulmasında, temiz bir neslin devamında, bireyin fiziki, maddi ve manevi ihtiyaçlarının giderilmesinde oldukça önemlidir. Evlilik müessesesi devletler arası siyasette de oldukça mühimdir. Sahip olunan toprakların genişletilmesi ya da onların emniyet altına alınması genellikle akrabalık bağı tesis edilerek gerçekleştirilmiştir. Müslümanların dini ve dünyevi lideri durumunda olan Abbasi Hilafeti ile Büyük Selçuklu Devleti arasında da bu tarz siyasi evlilikler yaşanmıştır. Ancak iki taraf arasında gerçekleşen izdivaçların bazısı olumsuz olarak sonuçlanmıştır. Nitekim Abbasi Halifeleri ile evlenen Türk Hatunlarının bazısı evine dönmek zorunda kalmıştır. Bu durum da iki hanedanlık arasında yaşanan ilişkilerin gerginleşmesine sebebiyet vermiştir. Esasen taraflar da birbirlerine karşı bir üstünlük yarışı içinde olmuş ve bu nedenle Haçlı Seferleri sırasında Müslümanların beklediği yardımı yapamamışlardır. Bu çalışmada Abbasi Hilafeti ile Büyük Selçuklu Hanedanlığı arasında gerçekleşen evliliklere değinilmiş ve Selçukluların soylarını Hz. Peygamberin akrabaları ile birleştirilmek için verdikleri çaba gösterilmeye çalışılmıştır.Keywords
İslam Tarihi, Büyük Selçuklu Devleti, Abbasi Hilafeti, Evlilik

Abstract

Marriage, which is the Sunnah of the Prophet, is very important in resolving the hostility, the parties being relatives, for a clean generation to continue, in meeting the physical, material and spiritual needs of the individual. The marriage institution is also very important in interstate politics. Such political marriages have allowed the expansion of the lands owned or the protection of the borders. Political marriages took place between the religious and worldly leader of the Muslims, the Abbasid Caliphate and the Great Seljuk State. However, some of these marriages have resulted negatively. So much so that some women belonging to the Seljuk Dynasty, who married the Abbasid Caliphs, had to return home. This situation caused a diplomatic crisis between the two dynasties. Essentially, the parties were in a race of superiority against each other and therefore could not really fight against the Crusaders. In this study, the marriages between the Abbasid Caliphate and the Great Seljuk Dynasty were mentioned and the efforts made by the Seljuks to unite their descendants with the relatives of the Prophet were tried to be shown.Keywords
Islamic History, Great Seljuk State, Abbasid Caliphate, Marriage

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri