Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Değişen Demografik Düzene Göre Yaşlı Bireylere Yönelik Değişen Yiyecekler
(Changing Foods for Elderly Individuals According to the Changing Demographic Order )

Author : Seda TOPGÜL    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 32
Page : 991-1005
165    64


Summary

Yaşlılık kendini biyolojik, psikolojik ve sosyolojik olmak üzere farklı boyutlarda göstermektedir. Vücudun yapısal ve işlevsel değişimi biyolojik yaşlanmayı gösterirken, davranış değişiklikleri ve davranışsal uyum yeteneğinin yaşa bağlı değişimi psikolojik yaşlanmayı göstermektedir. Bireyin yaş ile birlikte gelişim sürecindeki toplumsal değişimi, statüsünün ve beklentilerinin değişimi ise sosyolojik yaşlanmayı ifade etmektedir. Türkiye’deki yaşlılık çalışmalarının en önemli konusu yaşlıların sağlık durumlarına yönelik yapılan araştırmalardır. Diğer yandan yaşlıların ekonomik durumları, sosyal ilişkileri, yaşam memnuniyetine ilişkin durumları yaşlılık çalışmaları literatüründe önemli bir yer tutmaktadır. Bu çalışma yaşlılık çalışmalarına farklı bir bakış açısı getirmektedir. Yaşlı bireylerin sosyal bir varlık olduğundan yola çıkarak, sosyalleşmenin önemli bir noktası olan yemek ve yiyecekler konusundan yaşlı çalışmalarına önemli bir katkı sağlamaktadır. Araştırma, Türkiye’de yaşlı bireyler için özellikle çıkarılan “Altın Ekmek” ve Japonya’daki yaşlı bireyler için yeniden üretilen yiyecekleri ele almaktadır.Keywords
Yaşlılık, Yaşlanma, Demografik Değişim, Yaşlılar İçin Yiyecekler

Abstract

Old age manifests in many different dimensions such as biological, psychological and sociological. Structural and functional change of the body represents biological aging while changes in behavior and behavioral adaptation skill represent psychological aging. The changes in the social, status and expectations of an individual represent sociological aging. Most of the studies in Turkey on aging examine the health condition of the elderly. On the other hand, the economic status, social relations, life satisfaction of the elderly holds an important place in the literature on the geriatric studies. This study offers a different perspective to the geriatric studies. Based upon the fact that the elderly individuals are social entities, foods, which are an important part of socializing, highly contribute to the geriatric studies. The study examines "Golden Bread” which is especially produced for the elderly in Turkey and the food reproduced for the elderly in Japan.Keywords
Aging, Ageism, Demographic Change, Food for the Elderly

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri